Odhalenie sochy Ľudovíta Felda

Židovská náboženská obec (ŽNO) v nedeľu v areáli synagógy na Puškinovej ulici v Košiciach slávnostne odhalila sochu zobrazujúcu významného košického výtvarníka Ľudovíta Felda a pripomenula si 25. výročie jeho úmrtia.
Pred rokom otvorila košická ŽNO Kultúrne centrum, pamätnú izbu a galériu nesúcu jeho meno.
„Socha je umiestnená tak, aby bola viditeľná z priezoru brány z Puškinovej a bude ju vidno aj z ulice,“ Informovala Jana Teššerová z kultúrneho centra ŽNO.
Dodala, že autorom sochy odliatej z bronzu je Juraj Bartusz, ktorý sa Feldom osobne poznal.

Zdroj: SITA

Kto bol Ľudovít Feld

Ľudovít Feld sa narodil v početnej rodine. Jeho rodičia, František a Amália Feldovci, mali deväť detí.
Jeho prvé výtvarné pokusy možno datovať do rokov 1916 až 1923, keď navštevoval vyššiu reálku a kreslenie ho učil profesor Samo Oravec.
Čiastočne v tom istom čase, v rokoch 1920 až 1925, navštevoval kresliarsko-grafickú školu Eugena Króna.
V rokoch 1925 – 1933 študoval grafiku na Akadémii výtvarných umení v Budapešti.
V roku 1933 po návrate do Košíc sa stal členom Kazinczyho spoločnosti a v roku 1935 založil súkromnú výtvarnú školu.
Medzi jeho žiakov patrili napríklad Alexander Eckedrt, Jozef Haščák, Július Hegyessy a Arpád Račko. 

Prežil koncentrák

Strašný predel v živote umelca znamenala druhá svetová vojna. V roku 1944 bol deportovaný do koncentračného tábora v Osvienčime. Prežil to iba on a jeho súrodenci Ignác a Frída.
Nebyť Feldovho výrazného kresliarskeho talentu, neprežil by to ani on.
Priamo na príkaz neslávne známeho Dr. Mengeleho mal Ľudovít Feld portrétovať osobité typy zajatcov.
Po ukončení druhej svetovej vojny a návrate z koncentračného tábora Ľudovít Feld žil v Bratislave až do roku 1949.
V tomto roku sa vrátil do Košíca pôsobil vo výtvarnom spolku Svojina. 
Ako člen Slovenského spolku výtvarných umelcov absolvoval množstvo kolektívnych výstav, naďalej učil a viedol rôzne kurzy.
Pomerne veľa cestoval, zachytil rôzne typy krajín, architektúry, ale venoval sa aj figurálnej kresbe.

Nezmazateľná stopa v Košicach

Neskôr, keď sa jeho zdravotný stav zhoršil, venoval stále väčšiu pozornosť košickým zákutiam.
Veľké súborné výstavy jeho umeleckej tvorby sa konali v roku 1973 vo Východoslovenskej galérii, v rokoch 1986 a 1989 v Krajskej organizácii Slovenského zväzu výtvarných umelcov v Košiciach.
Ľudovít Feld zomrel vo veku 87 rokov dňa 18. mája 1991. Odvtedy boli jeho diela prezentované na viacerých samostatných výstavách.
Ľudovít Feld zanechal v histórii košického výtvarného umenia a židovstva hlbokú stopu.
Mnohé jeho diela zobrazujú udalosti, ktoré sa v čase druhej svetovej vojny diali v Košiciach, ale aj v koncentračných táboroch.
Svojou kresliarskou i grafickou precíznosťou sa zaradil nielen medzi najvýznamnejších umelcov Košíc ale celého Slovenska.

Updated: 12. apríla 2019 — 20:17

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.