Od revolúcie po divíziu

Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravilo výstavu pod názvom Od revolúcie po divíziu. Šesťdesiat rokov vojenstva v Košiciach 1848-1908.  Záštitu nad výstavou prevzal predseda KSK Zdenko Trebuľa. Výstavou si pripomíname obdobie,  kedy armáda v meste zohrávala podstatnú úlohu. V rámci výstavy sledujeme najdôležitejšie medzníky vo vývoji c. a k. armády s dôrazom na mesto Košice od revolučných,  meruôsmych rokov, cez reformy v armáde spojené s porážkou v rakúsko-pruskej vojne a okupáciou Bosny a Hercegoviny až po zrušenie Generálnych zemských vojenských veliteľstiev a vytvorenie teritoriálnych Veliteľstiev armádnych zborov v roku 1883. Chronológiu symbolicky uzatvárame rokom 1908, kedy bola ukončená výstavba budovy veliteľstva VI. armádneho zboru na Hviezdoslavovej ulici, teda má presne 105 rokov. Slávnostné otvorenie výstavy bude 6. mája o 15.00 a je jedným zo sprievodných podujatí v rámci Dní mesta Košice. Výstava potrvá do konca augusta.

http://www.vsmuzeum.sk/vystavy

Updated: 14. apríla 2019 — 21:21

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.