OC Galéria II

Rozšírením Galérie Košice sa celková úžitková plocha zväčší na viac než 30.000 m2. K dispozícii sú obchodné plochy o rozlohe od 4 do 2.500 m2. Zákazníci budú mať k dispozícii takmer 750 parkovacích miest.
Stavebné objekty:
SO 01 Obchodný dom
SO 02 Veľkopredajne
SO 03 Obchodná pasáž
SO 04 Parkovacia garáž
SO 05 Komunikácie, spevnené plochy
SO 06 Reklamné plochy a drobná architektúra
SO 07 Kanalizačná prípojka a kanalizácia
SO 08 VN prípojka
SO 09 NN rozvody
SO 10 Telefónna prípojka
SO 11 Vonkajšie osvetlenie
SO 12 Prekládky inžinierskych sietí
SO 12.1 Prekládka plynovodu
SO 12.2 Prekládka elektrických káblov
SO 12.3 Prekládka požiarneho vodovodu
SO 12.4 Prekládka trakčného vedenia
SO 13 Úprava Brečtanovej ulice
SO 14 Úprava Laboreckej ulice
SO 15 Dopravné značenie
SO 16 Parkovací systém
SO 17 Príprava územia
SO 18 Sadové úpravy
SO 19 Horúcovodná prípojka
SO 20 Vodovodná prípojka
SO 21 Protihlukové objekty
SO 21.1 Zvýšenie jestvujúcej protihlukovej bariéry
SO 21.2 Prestrešenie časti strešného parkoviska
SO 21.3 Protihluková stena transformovňa, záložný zdroj elektrickej energie, výmenníková stanica, vzduchotechnika (klimatizácia), odvod dymu a tepla, nádrž požiarnej vody pre stabilné hasiace zariadenie – rozvody (nádrž riešená v 1. etape), elektrická požiarna signalizácia, elektrická zabezpečovacia signalizácia, telefónny rozvod s centrálou a podcentrálami, štrukturovaná kabeláž (dátové rozvody), meranie a regulácia, informačný systém.

Updated: 28. marca 2019 — 20:14

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.