Obytný súbor Nová Terasa 3

Územie je vymedzené zo severnej a severozápadnej strany areálom Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, zo západnej strany areálom Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, z južnej komunikáciou Ondavská, za ktorou ja areál školských internátov na ul. Medická, z východnej strany zástavbou terasových domov na ul. Belanská.

Návrh obytnej zóny tvorí 5 bytových domov s 225 bytmi a priestorovú rezervu objektov občianskej vybavenosti (nie je predmetom predloženej PD pre stavebné povolenie). Bytové domy BD1-BD4 budú mať 8 nadzemných podlaží a bytový dom BD5 bude mať 7 nadzemných podlaží. Bytové domy BD2 a BD3 budú mať spoločné 1.NP. Tak isto budú mať spoločné 1.NP aj bytové domy BD4 a BD5. Bytový dom BD1 bude samostatný.Verejný priestor medzi objektmi ponúka aj detské ihriská, travnmaté a spevnené plochy, ako aj plochy využiteľné pre komunitné aktivity

Dopravne bude areál obytného súboru NT3 prístupný z ul. Ondavskej dvomi novými vjazdmi. Parkovanie je z väčšej časti vyriešené na úrovni ulice, kde sa parkovacie miesta striedajú s plochami zelene. Zvyšný počet parkovacích miest je umiestnený na 1. nadzemnom podlaží navrhovaných bytových domov. Spolu je navrhnutých 318 stojísk (168 stojísk na teréne a 150 stojísk na 1. NP).

Kapacity stavby:
plocha pozemku 18 848,0 m2
zastavaná plocha bytových domov celkom 5 919,6 m2
obostavaný priestor celkom 87 900,0 m2
celková podlahová plocha bytov 20 267,0 m2
celková úžitková plocha bytov 14 571,5 m2
celková obytná plocha bytov 10 357,6 m2

Zastavaná plocha jednotlivých bytových domov:
SO BD1 Bytový dom 1 224,7 m2
SO BD2 + BD3 Bytový dom 2 290,8 m2
SO BD4 + BD5 Bytový dom 2 404,1 m2

Počet bytov spolu: 225
Objekt SO BD1 Bytový dom 39 bytov
Objekt SO BD2 Bytový dom 51 bytov
Objekt SO BD3 Bytový dom 51 bytov
Objekt SO BD4 Bytový dom 51 bytov
Objekt SO BD5 Bytový dom 33 bytov

Uvažované typy bytov a ich predpokladané výmery (úžitková plocha) v navrhovaných objektoch bytových domov:
Objekt BD1 (byty na 2-8 NP)
2i. byt 53,1 m2 12 bytov
3i. byt 80,0 m2 12 bytov
3i. byt 80,2 m2 2 byty
4i. byt 101,8 m2 12 bytov
4i. byt 119,5 m2 1 byt
Spolu BD1 39 bytov

Objekt BD2, BD3, BD4 (byty na 2 – 8 NP)
1,5i. byt 36,7 m2 12 bytov
2i. byt 50,9 m2 12 bytov
2i. byt 57,8 m2 12 bytov
3i. byt 77,6 m2 12 bytov
3i. byt 78,1 m2 2 byty
4i. byt 115,8 m2 1 byt
Spolu BD2 51 bytov
Spolu BD2 –BD4 153 bytov

Objekt BD5 (byty na 2-7 NP)
2i. byt 53,1 m2 10 bytov
3i. byt 80,1 m2 10 bytov
3i. byt 80,2 m2 2 byty
4i. byt 101,8 m2 10 bytov
4i. byt 119,4 m2 1 byt
Spolu BD5 33 bytov

Celková úžitková plocha bytov: 14 571,5 m2

www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=58604

www.novaterasa.sk

Vizualizácie: 
www.morocztacovsky.sk
reality.etrend.sk/byvanie

Updated: 3. decembra 2019 — 19:43

2 komentáre

Add a Comment
  1. tak zatial co prva etapa sa mi prisla naozaj ako snaha o nieco nove, architektoticky zaujimave, tak daslsie etapy, a hlavne tato tretia su uz len typciky developerske nasekanie jednej bytovky na druhu. Toto su typicke bytovky bez napadu

  2. 3.etapa je jedna velka nuda. Od vizualizacii to ma hodne daleko. Velke sklamanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.