Obytný komplex Urban Jungle Park v areáli bývalej Piloimpregny na Slovenskej ulici

Pozemok sa nachádza v juhovýchodnom cípe katastrálneho územia Severné mesto. Z jednej strany susedí so železničnou traťou a z druhej strany so zástavbou rodinných domov na Slovenskej ulici. Pôvodne sa na riešenom území dlhodobo spracovávalo a skladovalo drevo. Všetky budovy píly a skladov boli odstránené. 
Štúdia rieši kombináciu bývania v rodinných domoch radovej zástavby a polyfunkčného apartmánového domu – objektu mestského typu s obchodnými a prevádzkovými priestormi občianskej vybavenosti a apartmánovým bývaním vo vyšších nadzemných podlažiach objektu.

Pre zlepšenie odhlučnenia riešeného územia sa navrhuje umiestnenie 5 podlažnej budovy občianskej vybavenosti s piatym ustúpeným podlažím, lokalizovanou paralelne so železničnou traťou. 1. podzemné podlažie bude tvorené garážovými stojiskami pre vlastníkov apartmánov, nájomníkov obchodných priestorov a ich návštevníkov. Apartmánová časť budovy je osadená mimo 30m ochranného pásma dopravnej dráhy.

Počet rodinných domov: 57 
Počet apartmánových bytov: 60
Počet obchodných prevádzok: 20
Počet parkovacích miest pri rodinných domoch: 114
Počet parkovacích miest pri polyfunkčnom dome: 45
Počet garážových stojísk: 270
Úžitkové plochy bytové: 7125 m2
Úžitkové plochy obchodné: 2675 m2
Úžitkové plochy apartmánové: 5236 m2

Celkové náklady stavby: 19,8 miliónov Eur.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-komplex-urban-jungle-park

https://reality.etrend.sk/byvanie/v-kosiciach-chystaju-projekt-za-20-milionov-pribudnu-domy-apartmany-aj-obchody.html

Updated: 9. septembra 2019 — 20:17

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.