Obnova starého ihriska v Barci – Janočko academy

V mestskej časti Barca, na ulici Za školou, prebieha obnova starého školského ihriska. Investorom je pán Janočko, bývalý slovenský futbalový reprezentant, ktorý pôsobil v 1.FC Košice, ako aj vo viacerých zahraničných kluboch. V súčasnosti vedie Futbalovú akadémiu, ktorá je zameraná na rozvoj talentovanej mládeže v Košiciach a v regióne Východného Slovenska.
Podľa informácií starostu Barce pána Františka Krištofa, má pán Janočko areál bývalého ihriska v Barci v prenájme. V súčasnosti prebiehajú práce na spodnej stavbe ihriska, vrátane pätiek vonkajšieho osvetlenia a oplotenia. Následne bude riešený rozvod úžitkovej vody na polievanie a rozvod NN na osvetlenie. Pred ukladaním finálnej vrstvy – umelá tráva, bude skompletizované oplotenie. Zároveň sa vybudujú provizórne zariadenia k prevádzke, a to spevnené plochy pre uloženia UNIMO buniek vrátane prípojok k energiám. Zahájenie prevádzky ihriska je naplánované na 07/2019.

Updated: 17. júla 2019 — 22:08

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.