Obnova kúpaliska Červená hviezda Košice

Montáž posuvnej steny vo vodnopólovom bazéne, ktorá umožní z 33 metrového bazéna urobiť plavecký 25-metrový.

————————————————————————————————————

Košické kúpalisko Červená hviezda opäť otvorilo svoje brány
Bolo neprístupné pre verejnosť 8 rokov

Košice 1. júla (TASR) – Legendárne kúpalisko Červená hviezda po rozsiahlej rekonštrukcii dnes slávnostne otvorili v Košiciach. V prevádzke pre verejnosť bude táto obnovená národná kultúrna pamiatka od soboty (2. júla ).
Renovačné práce trvali takmer 11 mesiacov. Zrenovované boli pôvodné šatne, prevádzková budova, bazény pre plavcov i neplavcov a detský bazén. Navyše pribudol moderný nerezový bazén, ktorý je možné priečne rozdeliť, zväčšiť či zmenšiť, dá sa k nemu uložiť aj mobilná tribúna. Slúžiť bude nielen na vodnopólové zápasy či plavecké súťaže, ale aj pre širokú verejnosť. Na kúpalisku nechýbajú ani rôzne hracie a športové prvky v jeho oddychovo – relaxačnej časti. 
Investorom bolo mesto, na obnovu bola pôvodne navrhnutá suma päť miliónov eur, vo verejnej súťaži sa ju podarilo znížiť na štyri milióny. Zistená statická porucha objektu šatní, ktorý podmyla voda, si však vyžiadala práce navyše, ich cena bola vyčíslená na zhruba 137.600 eur s DPH.
„Košičania, najmä tí skôr narodení, ktorí sa sem teraz vrátia, nájdu na kúpalisku tie isté boxy na prezliekanie, aké tu boli aj pred zatvorením kúpaliska. Košické ‚čéháčko‘ nám všetkým pripomína staré dobré časy, preto sme ho chceli zrekonštruovať do ‚pôvodného stavu‘. Rozhodli sme sa obnoviť jeho zašlú slávu, aby sa stalo miestom, ktoré spojí históriu s modernou súčasnosťou i budúcnosťou Košíc,“ uviedol primátor Richard Raši.
Zhotoviteľom stavby bolo združenie Inžinierske stavby, a.s., – Berndorf Bäderbau SK, s.r.o., Košice, ktoré stavenisko prevzal 19. augusta 2015. Zmluvne sa zaviazal, že stavbu na Staničnom námestí zrealizuje za 3,928 milióna eur a odovzdá ju najneskôr do konca mája tohto roku.
Kúpalisko postavili v rokoch 1935-36, v súčasnosti má moderné zázemie a technológiu na úpravu a ohrev vody v bazénoch. Kapacita je 1200 osôb, na relax ponúka najviac vodných plôch v Košiciach. V aktuálnej letnej sezóne budú návštevníkom k dispozícii štyri bufety s ponukou teplých jedál a nápojov. 
Mesto Košice vlastní v areáli zastavané plochy, nádvoria a iné plochy vo výmere vyše 7000 štvorcových metrov, ostatné plochy, vrátane budov, vlastní Ministerstvo vnútra SR. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov mesta, Ministerstva vnútra SR, zhotoviteľa prác, bývalých košických vodnopólistov a ďalších hostí.

Staršie fotografie:

—————————————————————————————

Rekonštrukcia ukončená.
Začalo sa odovzdávacie a preberacie konanie medzi mestom a zhotoviteľom. Začiatok kolaudácie je naplánovaný na pondelok. Pre verejnosť bude kúpalisko slúžiť od 2.júla 2016.

http://kosice.korzar.sme.sk/c/8202325/obnova-legendarneho-kosickeho-kupaliska-projekt-nepocital-s-tribunami.html

———————————————————————————

Termín ukončenia stavby je presunutý na 10. jún 2016 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok pri realizácii spevnených plôch.

http://www.kosicednes.sk/rekonstrukcia-kupaliska-ch-sa-predlzuje/

—————————————————————————————

Víťazom verejnej súťaže: „Obnova mestského kúpaliska, Staničné námestie 5, Košice“  sa stalo konzorcium Inžinierske stavby a.s. Košice – Berndorf Bäderbau SK s.r.o. Košice.
Uchádzač splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a ponúkol najnižšiu prijateľnú cenu z platných ponúk – 3 928 242,98 € s 20% DPH.
Zmluva o dielo bola podpísaná 18.8.2015.
Plaváreň by mala byť zrekonštruovaná najneskôr do 31.05.2016.

www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6915/149358

Na Červenej hviezde sa rekreujú len bezdomovci

Areál košického kúpaliska Červená hviezda je nestrážený a prístupný komukoľvek. Na zemi sa povaľuje bývalý inventár, použité hasiace prístroje či niekdajšie vývesky s otváracími hodinami. Prečo sa o zariadenie nikto nestará, kedy sa začne v médiách avizovaná kompletná rekonštrukcia a či sa, vzhľadom na dnešný stav, dodrží termín jej ukončenia, na to sme sa pýtali hovorkyne mesta Lindy Šnajdárovej. Na naše otázky zatiaľ neodpovedala.

Čítajte viac: www.kosicednes.sk/na-cervenej-hviezde-sa-rekreuju-len-bezdomovci/

—————————————————————————————

Ani nie týždeň pred voľbami mesto tvrdilo, že na obnovenom kúpalisku ČH si budú môcť obyvatelia mesta zaplávať už v lete 2015.
Zdroje: kosice.korzar.sme.sk , vas.cas.sk

No len tri dni po voľbách primátor Raši na otázku Hospodárskych novín, že kedy budú môcť Košičania začať využívať zrekonštruované kúpalisko ČH povedal: „Pokiaľ nás nič nezabrzdí, tak pravdepodobne v sezóne 2016“.

Za približne týždeň sa zrazu termín realizácie posunul o celý rok…

———————————————————————————————–

Súťaž na odstránenie stavieb v areáli kúpaliska vyhrala firma Serox s cenou 52 000 €.

Zbúrať by sa mali 4 ihriská a prístavby tribúny a šatní, kde je zariadenie bazénovej technológie. Práce by mali byť ukončené za necelý mesiac.

Nasledovať bude rekonštrukcia kúpaliska za 2,2 milióna eur. Otvorené by malo byť od leta 2015.

——–————————————————————————————————–

Odstránenie stavieb v areáli kúpaliska Červená hviezda

Predmetom zákazky je vykonanie asanácie stavebných objektov v rámci areálu kúpaliska Červená hviezda, Košice. Ide o 5 objektov (prístavba a ihriská) vrátane odstránenia technologického zariadenia bazénovej technológie v prístavbe v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením.

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/6915/143462/1

—————————————————————————————————————–

Jednou z priorít mesta na rok 2014 je aj rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska Červená hviezda v celkovej výške 2 200 000 eur. Mesto sa bude podieľať na tomto projekte sumou 200-tisíc eur, zvyšnú časť poskytlo Ministerstvo vnútra SR na základe uznesenia vlády. Zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie vyhrala spoločnosť HALA projekt, s.r.o., s termínom na dodanie do 30 dní od účinnosti podpísanej zmluvy. Cena za zhotovenie diela je 24 000 € bez DPH.

Zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, ako Kúpalisko mestské, zaužívaný názov: stará plaváreň, verejné kúpalisko, Červená hviezda. Areál bol postavený podľa projektu architekta Ľ. Oelschlägera z roku 1935, realizovaný firmou Ing. Huga Barkányiho v rokoch 1935 – 1936.
Areál Mestského kúpaliska v Košiciach patrí k významným medzivojnovým realizáciám stavieb tohto druhu na Slovensku z obdobia funkcionalizmu. Oelschlägerova stavba je svojou architektonickou kvalitou porovnateľná s nádhernou predvojnovou funkcionalistickou stavbou kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach, od Ladislava Rada. Môžeme ju tiež porovnávať s termálnym kúpaliskom Eva v Piešťanoch, ktoré vybudovali v rokoch 1933 – 1934 podľa projektu architektov F. Wimmera, V. Kolátora, A. Szônyiho. Obe sú takisto kultúrnou pamiatkou.
Technické dvojúrovňové riešenie bazénov Mestského kúpaliska v Košiciach a ich rozmery pripomínali moderné plavárne, stavané v danom období najmä v USA. Temer intaktne sa tu zachoval aj pôvodný mobiliár i unikátny slnečný kolektor so slnečnými hodinami.
Tento typ funkcionalistickej architektúry je dokumentom významnej kapitoly slovenskej architektonickej tvorby, ktorá je charakteristická pre medzivojnové obdobie.
Areál kúpaliska má dodnes unikátne zachovanú objektovú skladbu, degradovanú len nezásadnými utilitámymi zásahmi. Preto je žiaduce zachovať autentickú objektovú skladbu kultúrnej pamiatky vrátane historickej zelene a uprednostniť pôvodnú funkciu jednotlivých objektov.
Areál pozostáva z dvoch blokových stavieb, 3 bazénov a murovaného oplotenia. Hlavná budova je temer intaktne zachovaná spolu s autentickým mobiliárom. V západnej Časti bola v roku 1977 rozšírená o prístavbu. Východná bloková stavba, kde boli pôvodne situované rodinné šatne, bola v roku 1977 radikálne prestavaná pre potreby policajného klubu a reštaurácie. V južnej časti je to prístavba reštaurácie a kaviarne so vstupom a novým železným schodiskom, zo severnej strany nevhodná prístavba prízemného objektu výrobne zmrzliny. Tieto dostavby do pôvodného areálu znehodnotili aj pôvodné oplotenie. Medzi severným a južným – nižšie položeným – bazénom bola v roku 1977 sekundárne vstavaná rozhodcovská presklená kabínka. Zachované ostali aj repliky kandelábrov pôvodného osvetlenia. Zachované stromoradie v západnej časti areálu pri oplotení vyznačuje koryto Mlynského jarku, pretekajúceho týmto územím.

Účelom rekonštrukcie a modernizácie je obnoviť prevádzku areálu kúpaliska, čím sa docieli rozšírenie priestorov, určených na oddych a relax pre obyvateľov mesta Košice, ako aj pre jeho návštevníkov. Dielo bude zahŕňať predovšetkým búracie, rekonštrukčné a modernizačné práce.
Zámerom revitalizácie areálu Mestského kúpaliska je:
1. Obnova architektonických hodnôt funkcionalizmu v podobe projektu
2. Vytvorenie tvarových replík funkčných celkov zhodného architektonického tvaru v prípade nutných asanácií častí areálu
3. Obnova oboch objektov areálu (t. j. budova vstupná s tribúnou a šatne) a asanácia nevhodných prístavieb, znevažujúcich ich autentickú podobu
4. Obnova troch bazénov: bazén s mostíkom, bazén a bazén detský, v pôvodných výškových polohách, bez ich zastrešenia. Rozšírenie bazénového telesa plaveckého bazéna pre potreby medzinárodných vodnopólových súťaží
5. Obnova – rekonštrukcia všetkých spevnených plôch, fasád, zábradlí, stožiarov
6. Zachovanie unikátnych technických súčastí pamiatky (napríklad teleso sprchy s kovovou zbernou nádobou,…)
7. Dopovedanie nástupného bodu do areálu s adekvátnou rozptylovou plochou, zachovanie pohľadu na hlavnú budovu od Staničného námestia
8. Modernizácia technologickej výbavy bazénov, vybavenosti kúpaliska, napr.: WC, šatne, atď.
9. Revitalizácia zelene a zelených oddychových plôch podľa spracovaného projektu sadových úprav, s ohľadom na pôvodnú kompozíciu porastov – zachovanie lipových stromoradí
10. Výrub kompozične nevhodných a náletových drevín, zdravotný výrub a ošetrenie stromov
11. Revitalizácia oplotenia, doplnková ochrana areálu (kamerový systém). Riešenie ochrany areálu s ponechaním alternatívneho spojenia s areálom Mestskej krytej plavárne
12. Regulárny rozmer bazéna je: 33 x 20,5 m (v súčasnosti má bazén s mostíkom 33 x 16,5 m), vodnopólové ihrisko má rozmery 30 x 20 m, hĺbka bazéna – 2,20 m, po oboch stranách bazéna teda zostáva po 1,5 m ku koncu dĺžky bazéna, je to zázemie, potrebné na oboch stranách dĺžky bazéna pre vylúčených hráčov a striedajúcich hráčov. Po oboch dĺžkach bazéna je potrebné vybudovať pripevňovacie body: štyri záchytné body po dva na každej strane pre uchytenie bránky. Pre zázemie sú potrebné dve šatne pre 15 osôb s kompletným sociálnym príslušenstvom, WC, sprcha a podobne, 1 miestnosť pre maséra, 1 miestnosť s toaletou pre odber vzorky pre kontrolu dopingu, ktorá môže slúžiť ako miestnosť pre prvú pomoc, 1 miestnosť – prezliekareň pre rozhodcov a delegáta – 3 až 5 osôb. Súčasťou špecifikácie je odborný nákres bazéna zo svetových vodnopólových pravidiel, je tam uvedená hĺbka 1,80 až 2 m, ale v Európe je v pravidlách uvedená hĺbka 2,20 m

Updated: 4. apríla 2019 — 21:26

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.