Obnova fontány pri OC Luník 2

Dnes 14.10.2014 bola uvedená do prevádzky zrekonštruovaná fontána architektov Eugena Kramára a Jána Šprláka viažúcej sa na začiatky výstavby sídliska na Luniku II.

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ na svojom júnovom rokovaní schválilo okrem iného tiež finančné prostriedky vo výške 35 500 eur pre transfer Správe mestskej zelene v Košiciach. Účelom bola rekonštrukcia architektonicky cennej fontány na Luníku II s umeleckým dielom „Sediaca žena“ od akademickej sochárky Márii Bartuszovej, a to podľa spracovanej projektovej dokumentácie odsúhlasenej vlastníkom, správcom a zástupcov autora fontány. Dotácia bola poskytnutá v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií mestskou časťou Západ.

Mestská časť získala tiež finančné prostriedky od darcov a sponzorov na základe darovacích zmlúv uzavretých so spoločnosťami P.B. Capital, a.s. Košice., Slovenská sporiteľňa, Labaš, s.r.o Košice., Dalkia, a.s. , člen skupiny Veolia a Lahoda s.r.o. spolu vo výške 19 000 eur použiteľne účelovo viazaných na rekonštrukciu fontány na Luníku II.

Rekonštrukcia zahrnula nové potrubné rozvody vody vrátane nových čerpadiel pre trysky fontány. Na pôvodné dno bola navezená vrstva štrkodrvi, na ktorú bolo vybetónované nové modré dno požadovanej hĺbky 150 mm. Chod fontány je riadený ručným spínaním a časovým spínačom.

Na vysokú potrebu existencie vodných plôch poukázali tiež odborné závery cezhraničného projektu „ClimCross Development: Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj“, ktorého partnermi uplynulom roku boli mestská časť Košice – Západ, mesto Miškovec, Karpatský rozvojový inštitút v Košiciach a miškovecká Zelená akcia

http://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/fontana-na-lunik-ii-obnovena/


————————————————————————————————————-

Jedným z prvých krokov pre ochranu zdravia byvateľov Terasy pred letnými horúčavami je aj rekonštrukcia fontány pri OC Luník 2, ktorej autorom sú architekti Eugen Kramár a Ján Šprlák. Vo fontáne je osadená socha „Sediaca žena“ od pani Márie Bartuszovej.

Vlastníkom fontán v MČ Západ je mesto Košice a správcom Správa mestskej zelene. No keďže bola táto fontána už mnoho rokov nefunkčná, miestnej samospráve sa podarilo nájsť peniaze na jej obnovu a získať naňu aj súhlas od mesta Košice.

21–tisíc eur sa podarilo získať od súkromných firiem, pôsobiacich v okolí fontány a zvyšok do 35–tisíc na celú rekonštrukciu pôjde z rozpočtu mestskej časti.

Správa mestskej zelene začala dnes (11.8.2014) s prácami. Fontána dostane novú technológiu na cirkuláciu vody, obnoví sa dno a trošku sa zníži hladina.

Updated: 28. marca 2019 — 20:29

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.