Obnova budovy v parku na Komenského ulici

———————————————————————————————–

Budova na predaj

———————————————————————————–

Obnovovaná budova sa nachádza na Komenského ulici Č.40 v Košiciach. Táto budova bola postavená ako kúria v druhej polovici 19. storočia.

V súčastnosti je budova jednopodlažná s podrkovím a so zapusteným suterénom. Vstup do budovy je z juhovýchodnej strany po asfaltovom chodníku z Komenského ulice. Avšak v návrhu prestavby sa uvažuje s kompletnou obnovou objektu, výmenou strechy a zobytnením podkrovia a s vybudovaním prístavby na západnej strane budovy. Jedná sa o jednopodlažnú prístavbu na úrovní súčasného prízemia, zastrešená plochou pochôdznou strechou, tá bude slúžiť ako terasa pre 2 novovytvorené bytové jednotky v podkroví. Pod touto prístavbou vznikne parkovacia plocha pre potreby rezidencie. Niveleta terénu sa zníži o 1,7 metra oproti pôvodnému terénu. Hlavný vstup do budovy bude presunutý na juhozápadnú stranu suterénu od parkovacej plochy.

Urbanisticko-architektonické riešenie bolo do značnej miery ovplyvnený historickým charakterom budovy, ale aj samotnou polohou objektu. Teda budova po rekonštrukcii si zanechá svoj pôvodný klasicistický typ architektúry.

www.rezidenciakomenskeho.sk

Updated: 5. apríla 2019 — 22:05

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.