Obchodné centrum ShopBox + Supermarket Lidl na Herlianskej ceste

ShopBox – skolaudované…
https://static.kosice.sk/article/9oiWnzciLpexh84N0/kk_roz_ento_so_204_arealove_komunikacie.pdf


Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť z doteraz nevyužívaného územia obchodný park – retail park, (ďalej len OP), centrum služieb pre verejnosť, s návrhom dostatočného množstva parkovacích plôch pre potreby navrhovanej funkcie, s návrhom optimálneho dopravného napojenia ako aj primeraného množstva zelene. OP budú tvoriť štyri samostatné objekty: A – Foodbox – zariadenie rýchleho občerstvenia, B – Supermarket – veľkokapacitná, samoobslužná, širokosortimentná predajňa potravín a spotrebného tovaru (predajňa LIDL), C – Retail – ShopBox – niekoľko samostatných obchodných jednotiek, D – Fitbox – objekt športových, rekreačných a iných doplnkových funkcií. Nový OP architektonicky aj funkčne zapadne do danej lokality, rozšíri sa poskytovaný sortiment a štandard poskytovaných služieb predovšetkým obyvateľom mestskej časti (ďalej MČ) Košická Nová Ves a jeho okolia. Navrhované územie plánovanej výstavby je v zámere riešené ako jeden celok. 

www.shopbox.sk

Predajňa LIDL na Herlianskej ulici otvorená od 11.7.2019.

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Košice, pracovisko Košice – Východ, …….. rozhodlo:
stavebníkovi: LIDL Slovenská republika …….. povoľuje užívanie stavby
„ LIDL – predajňa potravín Košice, Herlianska cesta, Košice “ 

Viac tu: https://static.kosice.sk/article/xwcIoQPLh3wTuOkN/kr_lidl_sr.pdf

 

Stručný popis jednotlivých objektov OP
A – Foodbox (fastfood, reštaurácia, food market, služby a pod.)

Objekt Foodbox bude stavba pre zariadenie stravovania resp. služieb s tým spojených umožňujúce jednak tzv. drive-in (byť obslúžený priamo z automobilu bez potreby vystúpiť), ale aj miesto pre sedenie s klasickou reštauračnou obsluhou, tržnicou a podobných služieb.
Budova bude vybavená zázemím a kuchyňou v zadnej časti. V prednej časti objektu bude priestor pre návštevníkov. Foodbox bude mať samostatné hygienické zariadenie pre zamestnancov a samostatné pre verejnosť. Presná dispozícia objektu bude určená na základe konkrétneho nájomcu.
Stavba bude riešená ako dvojpodlažný objekt s plochou strechou a presklenou fasádou.

B – Supermarket LIDL
Stavba je z hľadiska funkcie predajňou potravín a spotrebného tovaru samoobslužným spôsobom.
Hlavný objekt je navrhnutý ako jednopodlažná hala obdĺžnikového tvaru s čiastočným medzipodlažím technického zázemia 2. podlažia. Pôdorysné rozmery objektu sú 75,21 x 36,28 m. Celková zastavaná plocha je 2 376 m2, predajná plocha LIDL je 1 424,88m2. Počet parkovacím miest je 120, z toho 4 pre telesne postihnutých a 2 pre rodičov s deťmi. Vchod pre zákazníkov je situovaný zo strany, ktorá je dosiahnuteľná priamou cestou od najväčšieho počtu parkovacích miest zákazníkov.

C – ShopBox
Objekt ShopBoxu bude rozdelený na samostatné obchodné jednotky, prístupné zo spoločného exteriérového chodníka, ktorý bude umiestnený na riešenom pozemku. V obchodných prevádzkach ShopBoxu bude samostatné sociálne zázemie pre danú prevádzku. V prevádzkach služieb (napríklad detské centrum, pekáreň s raňajkovým bufetom a podobne) bude aj samostatné sociálne zázemie pre návštevníkov dimenzované na predpokladaný počet osôb. Presné dispozičné riešenie bude známe od konkrétneho prevádzkovateľa. Vstup do objektu je navrhnutý na spodnej strane, pričom zásobovanie je navrhnuté zo zadnej strany objektu. Vstup pre zamestnancov je situovaný taktiež zo zadnej
strany objektu, t.j. z východnej strany. Peší chodník pred objektom je prekrytý strechou a umožňuje návštevníkom prechod „suchou nohou“ z prevádzky, do prevádzky.

D – Fitbox
Navrhovaný objekt Fitbox bude v rámci OP umiestnený v spodnej časti pozemku pri Herlianskej ceste, vedľa jestvujúcej ČS PHM Slovnaft. Objekt bude rozdelený na jednotky, prístupné zo spoločného exteriérového chodníka, ktorý bude umiestnený na riešenom pozemku. Objekt bude plniť funkciu športových, rekreačných služieb, služieb obchodu a iných doplnkových funkcií. Objekt Fitboxu bude mať samostatné hygienické zariadenie pre zamestnancov a samostatné pre návštevníkov včítane spŕch a šatní.

enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-cesta-kosice

Updated: 30. novembra 2019 — 18:19

15 komentárov

Add a Comment
 1. Tá chodníková šlučka, to je nejaký žart?

 2. Foodbox, rýchle občerstvenie bude dúfam KFC , a nie Mc Donalds

  1. Zaujímavé je že ja tam žiadny foodbox nevidím..podľa popisu a by to mal byť dvojpodlažný objekt niekde v miestach pri križovatke vedľa Lidlu..snad ho niekde presunuli..dúfam že tam nepostavia nejakú „imunobunku“ s hotdogmi 🙂

   1. Ako tiež som nad tým rozmýšľal, kam ho dajú, lebo tam kde mal byť je ten chodníkový okruh a iné miesto neviem kde, možno niekde ďalej medzi tými centrami

    1. Podla mna z toho nič nebude,minimalne nie to čo je na tej vizualizacii

 3. Zamestnancoch nepotrebujete ?

 4. Kedy to otvoria? aspon lidl

  1. Podľa informácie od ľudí zo stavby, asi až v polovici júna.

 5. Anna Szwanczarová

  Dobrý večer!
  Chcela by som vedieť kedy bude otvorený Lidl na Herlianskej ulici a ako sa tam bude dať dostať keď tam nieje žiaden prechod pre chodcov a ani chodník tam nieje.
  Za odpoveď ďakujem Anna SzwNczarová.

  1. Dobrý deň.
   Košice-eStránky je súkromnou stránkou, ktorá iba informujeme o dianí v meste. S investorom ShopBoxu nemá nič spoločné. Na vaše otázky preto zodpovedať nevieme.

 6. Dnes stavat obchodne priestory bez podzemneho parkovisa je ekologicka krades

 7. Kedy bude otvoreny Lidl?

 8. Lidl sa otvára 11.7.2019 bez prístupu pre peších a to nielen z Košickej Noves Vsi ,a to vraj sídlia na Herlianskej ulici ktorá tam vôbec nepokačuje, ale hlavne bez prístupu z Furče .Som zvedavý kto bude zodpovedný za kolízie chodcov s autami ktorí budú prechádzať cez cestu prvej triedy aby sa dostali do nového obchodu a v čom im asi ťažko niekto zabráni ,najmä ak je Lidl od najbližšieho bloku vzdialený nejakých 100 metrov. Samozrejme že budeme počúvať o tom že tam nemali čo robiť a teda sami sú vinní ,ale je to skutočne tak ?

 9. a co bude s fitboxom?

 10. Neviem, či je to pravda /info od zástupcu developera /, ale do Foodboxu sa vraj rokuje s KFC, má to byť Drive-in, aký je postavený v Poľskom Krosne…..a keďže sa rokuje o prevzatie KFC Amrestom, tak by to aj malo potom logiku….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.