Obchodné centrum ShopBox + Supermarket Lidl na Herlianskej ceste

Účelom navrhovanej činnosti je vytvoriť z doteraz nevyužívaného územia obchodný park – retail park, (ďalej len OP), centrum služieb pre verejnosť, s návrhom dostatočného množstva parkovacích plôch pre potreby navrhovanej funkcie, s návrhom optimálneho dopravného napojenia ako aj primeraného množstva zelene. OP budú tvoriť štyri samostatné objekty: A – Foodbox – zariadenie rýchleho občerstvenia, B – Supermarket – veľkokapacitná, samoobslužná, širokosortimentná predajňa potravín a spotrebného tovaru (predajňa LIDL), C – Retail – ShopBox – niekoľko samostatných obchodných jednotiek, D – Fitbox – objekt športových, rekreačných a iných doplnkových funkcií. Nový OP architektonicky aj funkčne zapadne do danej lokality, rozšíri sa poskytovaný sortiment a štandard poskytovaných služieb predovšetkým obyvateľom mestskej časti (ďalej MČ) Košická Nová Ves a jeho okolia. Navrhované územie plánovanej výstavby je v zámere riešené ako jeden celok. 

www.shopbox.sk


Stručný popis jednotlivých objektov OP
A – Foodbox (fastfood, reštaurácia, food market, služby a pod.)

Objekt Foodbox bude stavba pre zariadenie stravovania resp. služieb s tým spojených umožňujúce jednak tzv. drive-in (byť obslúžený priamo z automobilu bez potreby vystúpiť), ale aj miesto pre sedenie s klasickou reštauračnou obsluhou, tržnicou a podobných služieb.
Budova bude vybavená zázemím a kuchyňou v zadnej časti. V prednej časti objektu bude priestor pre návštevníkov. Foodbox bude mať samostatné hygienické zariadenie pre zamestnancov a samostatné pre verejnosť. Presná dispozícia objektu bude určená na základe konkrétneho nájomcu.
Stavba bude riešená ako dvojpodlažný objekt s plochou strechou a presklenou fasádou.

B – Supermarket LIDL
Stavba je z hľadiska funkcie predajňou potravín a spotrebného tovaru samoobslužným spôsobom.
Hlavný objekt je navrhnutý ako jednopodlažná hala obdĺžnikového tvaru s čiastočným medzipodlažím technického zázemia 2. podlažia. Pôdorysné rozmery objektu sú 75,21 x 36,28 m. Celková zastavaná plocha je 2 376 m2, predajná plocha LIDL je 1 424,88m2. Počet parkovacím miest je 120, z toho 4 pre telesne postihnutých a 2 pre rodičov s deťmi. Vchod pre zákazníkov je situovaný zo strany, ktorá je dosiahnuteľná priamou cestou od najväčšieho počtu parkovacích miest zákazníkov.

C – ShopBox
Objekt ShopBoxu bude rozdelený na samostatné obchodné jednotky, prístupné zo spoločného exteriérového chodníka, ktorý bude umiestnený na riešenom pozemku. V obchodných prevádzkach ShopBoxu bude samostatné sociálne zázemie pre danú prevádzku. V prevádzkach služieb (napríklad detské centrum, pekáreň s raňajkovým bufetom a podobne) bude aj samostatné sociálne zázemie pre návštevníkov dimenzované na predpokladaný počet osôb. Presné dispozičné riešenie bude známe od konkrétneho prevádzkovateľa. Vstup do objektu je navrhnutý na spodnej strane, pričom zásobovanie je navrhnuté zo zadnej strany objektu. Vstup pre zamestnancov je situovaný taktiež zo zadnej
strany objektu, t.j. z východnej strany. Peší chodník pred objektom je prekrytý strechou a umožňuje návštevníkom prechod „suchou nohou“ z prevádzky, do prevádzky.

D – Fitbox
Navrhovaný objekt Fitbox bude v rámci OP umiestnený v spodnej časti pozemku pri Herlianskej ceste, vedľa jestvujúcej ČS PHM Slovnaft. Objekt bude rozdelený na jednotky, prístupné zo spoločného exteriérového chodníka, ktorý bude umiestnený na riešenom pozemku. Objekt bude plniť funkciu športových, rekreačných služieb, služieb obchodu a iných doplnkových funkcií. Objekt Fitboxu bude mať samostatné hygienické zariadenie pre zamestnancov a samostatné pre návštevníkov včítane spŕch a šatní.

enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-cesta-kosice

Updated: 13. apríla 2019 — 21:32

5 komentárov

Add a Comment
  1. Tá chodníková šlučka, to je nejaký žart?

  2. Foodbox, rýchle občerstvenie bude dúfam KFC , a nie Mc Donalds

    1. Zaujímavé je že ja tam žiadny foodbox nevidím..podľa popisu a by to mal byť dvojpodlažný objekt niekde v miestach pri križovatke vedľa Lidlu..snad ho niekde presunuli..dúfam že tam nepostavia nejakú “imunobunku” s hotdogmi 🙂

      1. Ako tiež som nad tým rozmýšľal, kam ho dajú, lebo tam kde mal byť je ten chodníkový okruh a iné miesto neviem kde, možno niekde ďalej medzi tými centrami

  3. Zamestnancoch nepotrebujete ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *