Obchodné centrum Lipa

Výstavba parkoviska pri Supermarkete FRESH, OC Lipa, Kuzmányho 29, Košice.

Spoločnosť LABAŠ s.r.o. zrealizuje na prenajatých pozemkoch výstavbu parkoviska z vlastných finančných prostriedkov, stavba bude mať verejný charakter a bude slúžiť pre zákazníkov Supermarketu FRESH v čase 8.00 – 18:00, v ostatnom čase bude slúžiť potrebám obyvateľov mesta pre parkovanie okolitých bytoviek.

Celková výmera 742 m2, k. ú. Huštáky, LV č. 12576, Doba nájmu: neurčitá,
Výška nájmu: 7 750,- Eur /rok za celý predmet nájmu.
 

V ďalšej etape, na jar 2013, bude vybudovaný nový výťah pre zákazníkov poschodia a otočené schodisko. V poslednej etape, v lete 2013, bude rozšírený Supermarket FRESH do existujúcej pasáže, nadstavená prístavba, kde bude lekáreň, vymenené okná a opravená fasáda. Kvetinárstvo a bankomat sa presťahuje do nových priestorov pri vstupe do Supermarketu resp. do obchodnej pasáže. Vznikne nové, rozšírené moderné obchodné centrum so Supermarketom potravín FRESH s doplnkovými butikmi, Bankomat, Kvetinárstvo, Lekáreň, Tabak-tlač LAPRESS. OC budú dopĺňať prevádzky na poschodí.
Okolie bude skrášlené novou výsadbou stromov, kde existujúce stromy pri ceste Kuzmányho, budú nahradené novými stromami druhu lipa.

Plánovaný termín ukončenia kompletnej rekonštrukcie : jeseň 2013.

http://www.labas-reality.sk/prenajom-priestorov-kosice/oc-lipa/obchodne-priestory.jsp

Updated: 28. marca 2019 — 19:55

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.