Obchodné centrum FRESH Moldavská cesta

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
16.júla 2019 (utorok) o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na tunajšom úrade, meste Košice, ref. stavebného úradu, pracovisku Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, prízemie, trakt F, č. dv. F 004c.

https://www.kosicezapad.sk/article-item-sk/oznamenie-stavebneho-uradu-kosice/

Projektová dokumentácia rieši návrh polyfunkčného objektu s parkoviskom, ktoré je prepojené s existujúcimi veľkoplošnými parkovacími plochami ostatnej občianskej vybavenosti. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný. Výška objektu v úrovni atiky je 9,5 m.

Stavba obchodného centra FRESH je samostatne stojaci objekt obdĺžnikového pôdorysu  s plochou strechou. Prevádzku OC na 1.NP tvorí vlastná predajňa Supermarketu potravín FRESH so skladovým, manipulačným a hygienickým zázemím, pekáreň, predajňa tlače, lekáreň. Na 2. NP sa nachádza archív spol. LABAŠ, s.r.o., butiky, kozmetika, kaderníctvo, kaviareň. Hlavný vstup do objektu OC je orientovaný k priradenému novému parkovisku. Zásobovanie potravín je  zo zásobovacej rampy, ktorá nadväzuje na skladové zázemie – manipulačnú plochu.

Dopravne je napojený na jestvujúci mestský komunikačný systém na existujúcu pripojovaciu komunikáciu medzi parkoviskami širokú 12 – pre napojenie nového parkoviska a príjazd pre zásobovanie a ulicu Moldavská trieda – pre napojenie zadnej parkovacej plochy.

Statická doprava je riešená 40 novými parkovacími miestami, z toho 2 miesta pre imobilných – riešených je 46 miest, navrhovaným riešením zanikne 6 miest, pričom požadovaných státí v zmysle STN je 34. 

www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=50984

————————————————————————————-

Objekt Obchodného centra FRESH tvorí dvojpodlažný samostatne stojací objekt obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou s maximálnou výškou na atike + 9,500 m. Prevádzku obchodného centra na 1. NP tvorí predajňa supermarketu FRESH so skladovým, manipulačným a hygienickým zázemím, pekáreň, lekáreň a predajňa tabaku a tlače, komunikačné priestory, priestor bankomatov, hygienické zariadenie. Na 2.NP sa navrhuje archív spoločnosti LABAŠ, s.r.o., butiky, kozmetika, kaderníctvo, kaviareň, zázemia pekárne, lekárne a supermarketu, komunikačné priestory, odovzdávacia stanica tepla. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na juhozápad k novému parkovisku. Zásobovanie potravín je z vnútornej  zásobovacej rampy, ktorá nadväzuje na skladové zázemie. Prístup do pekárne, zázemia predajne supermarketu a do odovzdávacej stanice bude zo severovýchodnej strany z oplotenej manipulačnej plochy pre parkovanie zamestnancov, kde je riešený únikový východ z objektu. 

Stavba je riešená ako železobetónový skelet v modulovej osnove 6 x 6 m. Obvodový plášť je montovaný z Al tepelnoizolačných panelov s betónovým soklom. Obvodový plášť tvorí rovnú atiku.  Strecha objektu je plochá, po celej dĺžke objektu a v šírke 17,905 m (v časti od bytového domu Moldavská č. 9, 11, 13)  riešená ako vegetačná s extenzívnou zeleňou. Na zvyšnej časti strechy v šírke 11,905 m (od električkovej trate ul. Moldavská) je riešená posypom strešného plášťa vymývaným riečnym štrkom. 

Zastavaná plocha objektu   :            1683,00 m2
Celková úžitková plocha objektu :   2901,00 m2
Celková predajná plocha objektu :     909,00 m2

Projekt sadových úprav rieši parkovú úpravu trávnatých plôch, výsadbu vzrastlých stromov v počte 10 ks, návrh lexanovej konštrukcie hlukovej bariéry pri novom parkovisku pred OC FRESH a výsadbu 9 ks vzrastlých stromov ako zvukovej zelenej bariéry od nového parkoviska, výsadbu zelene na streche objektu a na atike, výsadbu popínavej zelene na oplotenie hospodárskeho dvora a na hlukovú bariéru.

Parkovisko OC FRESH – bude vytvorených 40 kolmých parkovacích státí v troch radoch po 14, 14 a 12 miest a 2 parkovacie státia pre imobilných. Popri južnej strane objektu je navrhnutý chodník šírky. Na severnej strane objektu sa bude nachádzať hospodársky dvor s plochou cca 320 m2  s možnosťou zaparkovania 5 osobných motorových vozidiel pre zamestnancov OC. Hospodársky dvor bude dopravne napojený na vnútornú miestnu komunikáciu Moldavská cesta. Nový chodník severne od OC šírky 2,75 m a dĺžky 58,0 m prepojí chodník vnútornej miestnej komunikácie Moldavská cesta s električkovými zastávkami Idanská na zbernej komunikácii Moldavská cesta. Všetky novoriešené chodníky a priechody pre peších sú riešené bezbariérovo, vrátane prvkov pre slabozrakých (varovné a signálne pásy pre nevidiacich).

http://www.kosice.sk/article.php?id=16716

http://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/v-kosiciach-pribudne-dalsie-centrum-fresh.html

———————————————————————————

Obyvatelia Moldavskej 9 a 11 (ďalej len odvolateľ) podali v zákonom stanovenej lehote spoločné odvolanie proti umiestneniu stavby „Obchodné centrum FRESH“
V obsahu odvolania uviedol odvolateľ, že nesúhlasí s umiestnením danej stavby, pričom ďalej uviedol stratu zelenej plochy, ktorá jediná oddeľuje rušnú Moldavskú ulicu a ktorá je využívaná na venčenie psov a športové aktivity občanmi Moldavskej 9 a 11, výrub dospelých stromov, ktoré sa nedajú nahradiť mladými stromami, zvýšenie tvorby sálavého tepla v letnom období zo zabetónovaných nových parkovacích plôch, zvýšenie individuálnej automobilovej dopravy, zahustenie zástavby a s tým spojené zníženie estetickej hodnoty prostredia v tesnej blízkosti už existuje polyfunkčné obchodné centrum Lidl, dotknutí obyvatelia neboli oboznámení vopred ani nemali možnosť zúčastniť sa predmetného správneho konania, resp. procesu pri schvaľovaní rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebný úrad toto odvolanie zamietol s odôvodnením, že v územnom konaní neboli preukázané také skutočnosti, ktoré by bránili stavebnému úradu, preto stavebný úrad rozhodol tak, že tomuto návrhu vyhovel a navrhovanú stavbu umiestnil.
Navrhovaná stavba, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, keďže funkčné využitie predmetného územia je stanovené ako polyfunkčná plocha mestskej a nadmestskej občianskej vybavenosti. Možnosť umiestnenia navrhovanej stavby v predmetnom území sa odvíja jedine od toho, aké je funkčné využitie územia definované v platnej územnoplánovacej dokumentácii a nie od toho, ako sa doteraz využívalo predmetné územie obyvateľmi v bytových domoch v jeho susedstve. Toto územie nie je určené na venčenie psov a na športové aktivity.
Navrhovateľ je vlastníkom pozemku, ktorý využil právo užívať svoje vlastníctvo spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, ostatné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Košice, ktoré dalo súhlas s umiestnením stavby. Na veci nemení nič ani to, že v blízkosti navrhovanej stavby je umiestnená stavba s obdobným využitím. Začatie územného konania bolo riadne oznámené aj odvolateľovi a to verejnou vyhláškou. K umiestneniu stavby sa kladne vyjadrili všetky do úvahy prichádzajúce orgány štátnej správy, ktoré chránia v konaní verejný záujem. Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení v bytových domoch, ktorí boli účastníkmi konania, boli určení za účastníkov konania na ochranu ich subjektívnych práv, z uvedeného vlastníctva im vyplývajúcich, nie na ochranu verejného záujmu. Dôvody, uvedené v odvolaní obsahovo spadajú práve pod ochranu verejného záujmu. Stavba, ktorej umiestnenie bolo povolené napadnutým rozhodnutím v ničom nebráni užívaniu bytových domov v susedstve na ich účel, t.j. na účel bývania.

http://kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=42087

Updated: 22. decembra 2019 — 16:09

8 komentárov

Add a Comment
 1. Ľubomír Delina

  Ďalšie svinstvo z dielne arogantných byrokratov, prisluhovačov developerov. Názpr obyvateľov v tomto meste nemá žiadnu váhu. Za chvíľu nás začnú vyháňať z vlastných bytov, aby mohli za provízie dohodiť nenásytným developerom kšefty. FUJ !!! ODPORNÁ STOKA PLNÁ ÚRADNÍCKYCH KRÝS TIETO KOŠICE !!!

 2. Aj ty byvas tam, kde boli luky, co zjavne nechapes

 3. Ja osobne nenakupujem vo freshi i keď je odo mňa vzdialený 200m. Vidím ho z okna. Radšej si zájdem do kauflandu, ktorý je vzdelaný 2 km. Freshi nieje ani kvalitnejší ani lacnejší. Z neznámeho dôvodu je pre mňa nepríjemný.

 4. Včera som sa zúčastnil na ústnom pojednávaní a môžem povedať, že ani jedna z tu prezentovaných vizualizácií nie je pravdivá. Nič také ozrutné ako Euphoria nebude.

 5. V súčasnej podobe už s čiernou farbou opláštená budova je veľmi nevzhľadná opacha. V súvislosti s blízkosťou obytných budov, nebolo citlivo pristupované k zasadeniu do prestredia. Zabratie zelene a jej nahradenie veľmi škaredou stavbou nesvedčí o empatii
  voči tam bývajúcim ľuďom v okolí. Pevne verím, že aspoň okolie budovy bude vysadené
  množstvom stromov po celom obvode.

 6. toto je odpad…niekde na periferii nepoviem nic, ale tu kde vznika celkom zaujimava trieda s business centrami a kde aj lidl postavil nieco duchaplnejsie ako obvykle – tak sem to nepatri…este aj za sociku vznikali lepsie stavby

 7. Odhliadnuc od toho,ze „zmizol“ kus zelene, stoji na jeho mieste nevkusna budova/pozdravujem architekta/, ktora mi svojim vzhladom pripomina napravne zariadenie na ktorom chybaju uz len strazne veze.K tomuto dojmu prispieva aj
  vzhlad okien,cez ktore nie je vidiet.Takato budova postavena v zastavanej oblasti,kde len par metrov od nej je bytovy blok, je hotove nestastie pre obyvatelov byvajucich oproti.Zo svojho poschodia sa pozeram prave len na CIERNU hornu cast s oknami, co nielenze nie je nic esteticke,ale robi nam to opticky tmu v byte.Uz o co lepsie su na tom vyssie poschodia,ktore budu mat prijemnejsi pohlad na zelenu strechu. PRECO sa to nebralo do uvahy pan ARCHITEKT a pan LABAS? Velmi by som chcela keby sa mi na moju otazku dala aj odpoved

  1. V blizkosti bytovych jednotiek co je na zaplakanie vyrastla ,,uplne , nevkusna budova.Uz ani tou formou pani architekti ste nevytvorili nieco Top.Preco nie relax,,centrum, ale dalsie obchodne retazce pred byto kami.???

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.