Nový pavilón urgentného príjmu UNLP

Nový pavilón urgentného traumatologického a internistického príjmu s operačnými sálami, modernými laboratóriami a pristávacou plochou pre vrtuľník.

Pôvodný projekt, ktorý počítal s výstavbou siedmich poschodí (jedného podzemného a šesť nadzemných), sa ukázal nereálny a bolo nutné ho prehodnotiť, keďže čiastka vyčlenená z Operačného programu Zdravotníctvo na realizáciu uvedeného projektu by nepokryla všetky stavebné práce. Výsledný projekt počíta so šiestimi poschodiami, z ktorých bude jedno podzemné.
Výstavba nového pavilónu umožní vznik urgentného príjmu a operačných sál na úrovni 21. storočia a bude predstavovať výrazný kvalitatívny posun v poskytovaní urgentnej starostlivosti a úrazovej chirurgie. Momentálne je Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice spolu so svojim urgentným traumatologickým príjmom situovaná v pavilóne na Rastislavovej ulici, ktorý predstavuje takmer 90-ročnú historickú a pamiatkovo chránenú budovu, čo neumožňuje jej priestorové variácie ani rozširovanie. V novej budove získa klinika vhodné priestory na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti nielen v ambulantnej, ale i lôžkovej časti a na operačnom trakte.
V podzemnom poschodí nového pavilónu sa budú nachádzať šatne, strojovne vzduchotechniky, tepla, chladenia a pary, sklady, archív a technické miestnosti. Na prvom nadzemnom poschodí bude situovaný urgentný traumatologický príjem, röntgenové, sonografické a CT pracovisko, traumatologické ambulancie s troma expektačnými lôžkami, zákroková miestnosť a interné ambulancie s troma expektačnými lôžkami. Toto podlažie a suterén budú prepojené so susedným chirurgickým pavilónom. Na druhom a treťom poschodí bude situovaná lôžková časť Kliniky úrazovej chirurgie so 100 lôžkami, z ktorých 10 bude vyčlenených pre jednotku intenzívnej starostlivosti, štvrté poschodie je určené pre Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny so 14 lôžkami a na piatom sa bude nachádzať operačný trakt so štyrmi superaseptickými sálami. Nad ním budú strojovne vzduchotechniky a na streche moderná pristávacia plocha pre helikoptéry. Stavebné práce začnú ešte tento mesiac a ich ukončenie je naplánované na február 2014. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť PKB invest a Metrostav a.s.
www.fnlp.sk

Updated: 1. apríla 2019 — 21:23

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.