Nový park pod Krosnianskou – Furča

Dňa 9.11.2014 o 13:00 hod. sa konalo slávnostné otvorenie nového parku na Furči. Pribudlo osvetlenie, chodníky, informačné tabule, parková výsadba a detské ihrisko, ktoré ešte bude doplnené o hojdačky.

V budúcom roku by v tejto lokalite malo pribudnúť aj prírodného fitnes centrum a bezpečnostné kamery.

Z rozpočtu mestskej časti a s použitím účelovej dotácie od mesta išlo na jeho výstavbu cca 130 000 €, výsadba stromov alebo trávy hradených z prostriedkov Envirofondu stála ďalších cca 50 000 €.

—————————————————————————————————

Pracuje sa na poslednej etape výstavby parku. V lokalite pri hl. ceste medzi poštou a gréckokatolíckym kostolom prebieha posledná etapa výstavby druhého parku v mestskej časti. V tejto poslednej etape sa realizuje parková výsadba, osadí detské ihrisko, lavičky a informačné tabule.  

V tomto roku by malo byť  v tomto parku vysadených 71 stromov a 3440 krov.

Na sídlisku Dargovských hrdinov sa včera (20. 10. 2011) začali úvodné práce na výstavbe nového parku. Keďže však finančné možnosti tamojšej samosprávy sú kvôli obrovským dlhom z éry exstarostu L. Lumtzera (exSDKÚ) značne obmedzené, obyvatelia sídliska si prechádzky v ňom naplno užijú najskôr o dva roky.

Nový park vznikne na doteraz nevábnom mieste pod novými bytovými blokmi na Krosnianskej ulici a bude ohraničený Triedou generála L. Svobodu a Zupkovou ulicou.

Furčiansky miestny úrad už odtiaľ dal vyrezať divorastúce kry a tento týždeň sa začalo s geodetickým zameriavaním.

V najbližších dňoch sa tam ešte urobia terénne úpravy a prvá časť chodníka, ktorý bude spájať hlavný chodník s medziblokovým priestorom smerom ku rímskokatolíckemu kostolu na ulici Svätej rodiny.

korzar.sme.sk/

Updated: 28. marca 2019 — 20:27

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.