Nový most cez Hornád medzi Kechnecom a Abaújvárom

Nový most cez rieku Hornád po desaťročiach opäť spojí obec Kechnec v okrese Košice okolie a obec Abaújvár na maďarskej strane. Jeho základný kameň 22. mája 2015 slávnostne odhalili v Kechneci. Pôvodný drevený most bol zničený počas druhej svetovej vojny. 

Celkové náklady na výstavbu 72-metrového mosta a cestného hraničného priechodu medzi oboma obcami sú zhruba 4,2 milióna eur. Z toho 85 percent tvorí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), desať percent poskytnú vlády oboch krajín a zvyšných päť percent prefinancujú obe samosprávy. Termín ukončenia výstavby je plánovaný na október 2015.


Tento most tu predtým existoval desiatky rokov. Vytvorí veľmi dobré podmienky nielen pre vzájomnú spoluprácu oboch obcí, ale aj prihraničných regiónov. Na rozdiel od minulosti nepôjde o drevený most, ale o železobetónový. Zároveň sme začali aj s budovaním novej cesty od konca súčasnej asfaltovej komunikácie k pripravovanému mostu,“ uviedol starosta Kechneca Jozef Konkoly.

 

Nové cestné spojenie bude slúžiť pre medzinárodnú osobnú obojsmernú dopravu do piatich ton s výnimkou pre autobusy. Nový návrh vytvára aj priestor pre umiestnenie chodníka pre chodcov a cyklistov. Hotové dielo bude na základe dohody spoločným vlastníctvom Slovenskej republiky a Maďarska. Ak by na moste vznikli v dôsledku vyššej moci nepredvídateľné škody, na ich odstraňovaní sa budú podieľať oba štáty v rovnakom pomere. Na slovenskej strane výstavbu zabezpečuje spoločnosť Eurovia SK.

Začiatok naprojektovanej trasy je v obci Abaújvár. Na území Maďarska pokračuje navrhovaná komunikácia v dĺžke 268 metrov cez poľnohospodársky nevyužívané pozemky k štátnej hranici, ktorú tvorí rieka Hornád. Na most sa pripája komunikácia s asfaltovým krytím na území Slovenskej republiky dlhá takmer 988 metrov a pokračuje až do obce Kechnec. S myšlienkou na znovupostavenie mosta sa začali zaoberať starostovia oboch obcí ešte na prelome milénia. 

Podľa starostu Abaújváru Tamása Siváka sa vybudovaním cezhraničného mosta skráti vzdialenosť medzi oboma obcami a vzniknú aj nové príležitosti v oblasti cestovného ruchu. „Ak sme sa doteraz chceli dostať na druhú stranu rieky, museli sme cez najbližší most prejsť 22,5 kilometra, hoci priama vzdialenosť medzi oboma obcami je 4,5 kilometra. Máme veľmi pekné okolie, desiatky domov v našej obci vlastnia Slováci a aj im to uľahčí dopravnú dostupnosť,“ povedal. 

Na slávnostnom poklepaní základného kameňa sa zúčastnil aj štátny tajomník pre medzinárodné vzťahy maďarského úradu vlády Zsigmond Perényi, ktorý vyzdvihol, že v rámci programov cezhraničnej spolupráce z eurofondov má Maďarsko najúspešnejšiu spoluprácu práve so Slovenskom. Prítomní boli aj riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja Ondrej Bernát či generálny konzul Maďarska v Košiciach Ádam Szesztay.

http://www.teraz.sk/regiony/novy-most-cez-hornad-spoji-kechnec-amada/136392-clanok.html

Updated: 25. marca 2019 — 21:16

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.