Nová meniareň IKD

Napájanie úsekov električkovej trate v centre mesta je zabezpečované meniarňou „C“ (tzv. meniareň „Kirovova“), ktorá bola postavená v 50. rokoch na dnes už neexistujúcej Kirovovej ulici. V súčasnosti sa nachádza za budovou Mestskej krytej plavárne.

Vedľa pôvodného objektu meniarne bude v rámci projektu Integrovanej koľajovej dopravy zrealizovaná nová meniareň. Bude sa nachádzať na mieste bočného parkoviska vedľa krytej plavárne, v blízkosti mimoúrovňovej križovatky pri budove VSE. Pôjde o jednopodlažný objekt so suterénom.

http://imhd.zoznam.sk/ke/doc/sk/13306/1-etapa-projektu-Integrovanej-kolajovej-dopravy.html

Updated: 2. apríla 2019 — 21:51

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.