Nová kaplnka svätého Cyrila a Metoda

V jubilejnom roku príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy sa na Slávnosť Narodenia Pána 25.12.2013 o 10:30 uskutočnilo slávnostne požehnanie novej kaplnky svätého Cyrila a Metoda J. E. Mons. Bernardom Boberom – košickým arcibiskupom-metropolitom.

Viac o kaplnke:
Pôvodne kaplnka sv. Kríža, nazývaná tiež Cromerova kaplnka, podľa jej zakladateľa, sa stala po zriadení košickej diecézy sakristiou katedrálnej kapituly.
Túto kaplnku založil bohatý mešťan Augustín Cromer, ktorý bol niekoľko krát aj starostom mesta. Kaplnka bola k Dómu pristavaná, čo dokazuje aj zachovalý starý pilier pri západnej stena v interiéri kaplnky.
Oltár z roku 1896 má dvojstranný obrátiteľný obraz. Na jednej strane je zobrazené pokrstenie Pána Ježiša a na strane druhej martýrium sv. Jána. Na vrchnej časti oltáru je umiestnená drevená socha patróna košickej diecézy sv. Andreja s krížom tvaru X. V dolnej časti oltáru sa vinie nápisová páska so slovami ukrižovaného apoštola: „Buď pozdravený, drahý kríž, prijmi ma“.
Svorníky klenby znázorňujú znaky Cromerovej rodiny, Veronikin ručník, dvojitý kríž na dvoch vŕškoch a písmená TA, FG, SI, čo budú asi začiatočné písmená mien niekdajších staviteľov.
Na konzolách je zobrazená postava bradatého muža – pravdepodobne vyobrazenie staviteľa kaplnky, na ďalšej je znázornený trest „troch palíc“.
Kaplnka má tri okná. Na prvom je obraz patróna sv. Františka Xaverského, druhé okno má nápis PP-RR 1833, čo je rok zhotovenia a na treťom sú dva erby donátorov.
Okno nad vchodovými dverami do kaplnky je ozdobené maľbami zobrazujúcimi patrónov Júliusa Dessewffyho, jeho manželky a ich štyroch detí. Ďalej sú tam erby rodín Desseffyovcov a Sennyeiovcov.
Zdroj: Dr.V.Wick – Dóm sv. Alžbety v Košiciach

Updated: 12. apríla 2019 — 20:45

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.