Nižná Myšľa

V južnej časti košickej kotliny 10 km od Košíc sa spájajú údolia troch riek: Hornádu, Torysy a Olšavy. Práve tadiaľto v praveku i stredoveku viedli obchodné cesty a práve toto územie, v chotári obce Nižná Myšľa, ľudia osídľovali – od praveku po súčasnosť. Prvá písomná zmienka o obci Nižná Myšľa sa nachádza v texte listiny z 9. júna 1270. Listina sa zachovala len v prepise. Píše sa v nej o hraničných zmenách, ku ktorým došlo vyňatím obcí Čaňa a Vyšný Gyňov spod hradu Aba-ujvar, pretože sa stali predmetom obchodnej výmeny. Pochádza z kapituly Jágerskej diecézy a určená bola uhorskému kráľovi Štefanovi. Poloha Nižnej Myšle Nižná Myšľa v okrese Košice – okolie leží na rozhraní Košickej kotliny a úpätia Slanských vrchov, na sútoku riek Hornádu, Olšavy a Torysy. Je vzdialená asi 15 km juhovýchodne od Košíc. Obec sa nachádza v nadmorskej výške v rozmedzí 175 – 240 m a m. Výmera katastrálneho územia je 1262 ha. Počet obyvateľov je cca 1300. Pri pohľade od kostola sa naskytá pohľad na hory Slanských vrchov, na rovinu Košickej kotliny, mesto Košice, východné výbežky Slovenského rudohoria s výhľadom na Kojšovu hoľu. Ďalšie turistické zaujímavosti. Gečianske jazero, archeologické nálezisko – Várheď, prírodný termálny prameň Koscelek, Kostol sv. Mikuláša, kultúrna pamiatka: Cirkevno-archeologické múzeum. Vybavenie múzea je darom Bavorskej vlády a mníchovského múzea. Sú tam artefakty kultúry starej 3400 – 3700 rokov, jezuitská knižnica zo 16. – 19. storočia, výstava hornín i minerálov, ale aj niektoré európske unikáty – napr.: rituálny chlieb starý 3700 rokov, hroby kovolejárov, detské hračky, vozíky, hrkálky. V súčasnosti sa vykonáva sprístupňovanie podzemných chodieb, ktoré by po dočistení mali dosiahnuť dĺžku 2 km. V obci sa nachádza budova kláštora zo 17.storočia, ale aj krásna klasicistická kaplnka z 19.storočia.

Updated: 23. júna 2019 — 20:47

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.