Najvzácnejšie dokumenty mesta

Archív mesta Košice už čoskoro ponúkne Košičanom a návštevníkom Košíc výnimočnú výstavu pod názvom „História mesta v dokumentoch archívu“. Venovaná bude 510. výročiu udelenia 4. erbovej listiny mestu Košice.
Výstavu, ktorá bude inštalovaná vo foayeri Magistrátu mesta Košice, otvorí primátor mesta Košice Richard Raši v pondelok 10.decembra o 8.00 hod. počas ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Pracovníci archívu chcú na nej predstaviť poslancom mestského zastupiteľstva a zamestnancom Mesta Košice, ale aj širokej verejnosti výber najvzácnejších dokumentov mesta, ktoré sú uložené v Archíve mesta Košice. V prvom rade sa budú prezentovať štyri faximílie erbových listín, ktoré predstavujú unikátny súbor dokumentov nielen na Slovensku, ale i v Európe, s dôrazom na 4. erbovú listinu, ktorá bola mestu Košice udelená kráľom Vladislavom II. dňa 8.12.1502. Práve touto poslednou listinou sa úspešne zavŕšila 133-ročná snaha mestskej správy o kompletný erb. Zaujímavosťou je, že pre laickú verejnosť budú prvýkrát verejne prezentované i preklady štyroch erbových listín z latinského do slovenského jazyka.
Cieľom výstavy je taktiež oboznámiť verejnosť s históriou Archívu mesta Košice, ktorý je najstaršou kultúrnou a zbierkotvornou inštitúciou v meste a dnes i jediným archívom miestnej samosprávy na Slovensku. Zároveň predstaviť aj najvýznamnejšie privilégiá darované mestu, cechové listiny, šľachtické písomnosti, staré tlače a knihy z knižnice archívu, najkrajšie mapy a plány mesta, ale aj najstaršie archívne pomôcky. Návštevníkov výstavy, ktorá potrvá do konca decembra 2012, bude počas jej trvania sprevádzať odborný pracovník Archívu mesta Košice.
Zdroj : Mária Hajduová, vedúca referátu AMK

Updated: 12. apríla 2019 — 19:46

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.