Na komín 2014

SÚŤAŽ V LEZENÍ ROBOTOV NA KOMÍN – 3. – 4. OKTÓBRA 2014

Cieľom súťaže je:
– navrhnúť a zostrojiť robota schopného vyliezť na komín (komínový rebrík) v areáli CASSOVAR BUSIESS CENTER NA Žriedlovej 13 v Košiciach.
– rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností študentov stredných a vysokých škôl v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia procesov.
– rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou.
– podporiť iniciatívu pedagógov v rámci technického vzdelávania, súťaží, zaujímavých projektov atď.
– dať príležitosť všetkým, ktorí si chcú zasúťažiť, otestovať svoje schopnosti.

Updated: 13. apríla 2019 — 21:57

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.