Múzeum letectva

Z bratislavského letiska 7.12.2016 poslednýkrát vzlietlo lietadlo Jak-40 z letky Ministerstva vnútra (MV) SR. Počas svojej dlhej služby vozilo politikov ešte z bývalého socialistického Československa. Lietadlo vyrobili v roku 1974 a za 42 rokov nalietalo 9671 hodín a absolvovalo 12 257 letov. Ako exponát teraz skončí v Múzeu letectva v Košiciach. Bude zakonzervované a po obdobie ďalších štyroch rokov bude ako muzeálny exponát slúžiť návštevníkom košického múzea.

tv.hnonline.sk/aktualne-videa/872768-slovensky-vladny-special-odletel-do-dochodku-stare-lietadlo-sluzilo-vyse-40-rokov

——————————————————————————–

Vývoj letectva a leteckej techniky od počiatkov do roku 1943, od prvých pokusov človeka dostať sa do vzduchu pomocou rôznych technických prostriedkov až po rozvoj kozmickej a raketovej techniky, dokumentuje prvé Letecké múzeum na Slovensku.
O situovaní Múzea letectva do Košíc rozhodlo viacero faktorov. V Košiciach bolo od roku 1924 v poradí druhé letisko na Slovensku a tvorilo najvýznamnejší letecký uzol na východe vtedajšej Československej republiky. Hlavné sídlo tu má aj Slovenské technické múzeum, ktoré je svojím múzejným potenciálom zárukou jeho úspešnosti. V Košiciach v 50-tych rokoch 20. storočia bola založená Vysoká vojenská letecká škola, neskôr Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju letectva na Slovensku. Sídlo tu má aj pobočka Slovenského národného aeroklubu. Okrem toho Košice sú s históriou letectva späté cez mnohé ukážky lietania a leteckej techniky, tu sa uskutočnili jedny z prvých letov balónom na Slovensku. V tomto meste ešte pred rokom 1918 poriadali z celouhorského hľadiska významné prednášky a propagačné podujatia o letectve. V Slovenskom technickom múzeu sa sústredila staršia letecká technika, pozostávajúca hlavne zo vzácnej kolekcie leteckých motorov, meracích, navigačných a iných prístrojov, používaných v lietadlách. Múzeum letectva bolo po prvýkrát verejnosti sprístupnené 23.augusta 2002, 2.etapa bola slávnostne otvorená 3.októbra 2003.
V interiéri i exteriéri expozície je vyše 30 historických strojov a prístrojov, letecké motory, meracie, navigačné a iné prístroje používané v lietadlách. Osobitnú a najzaujímavejšiu skupinu tvoria zbierky originálnych lietadiel. Unikátom je Galéria prezidentských lietadiel, ktorá vznikla aj vďaka podpore bývalého prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera, ktorý svojimi medzinárodnými iniciatívami a osobným vkladom pomohol získať vzácne originály lietadiel z európskych štátov, USA i Číny , patrí k ojedinelým nielen na Slovensku ale aj v Európe. Sú to najmä vojenské lietadlá typ MIG-15, MIG-21, vrtuľníky, stíhač bombardér SU-22, prepadový stíhač SU-15 TM (darovaný ukrajinským prezidentom Kučmom 14.6.2001), poľnohospodársky Z-37 A „Čmeliak“, vetroň VT 116 Orlík, ultraľahký Mitchel B-10, v celkovom počte 18 originálnych lietadiel. V expozícii je umiestnených 24 ks historických leteckých motorov, počnúc rokmi 1915/16 až po najnovšie letecké prúdové motory R 13 F 2 S-300. Expozíciu dopĺňajú letecké modely, makety historických lietadiel, v počte asi 50 ks.
Múzeum letectva a leteckej techniky je koncipované do historických etáp:
Expozícia počiatkov letectva do roku 1945
Expozícia od roku 1945
Expozícia prístrojovej techniky
Galéria prezidentských lietadiel

http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/pobocky-2/muzeum-letectva

Updated: 6. apríla 2019 — 21:29

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.