Multifunkčné ihrisko – ZŠ Gemerská

V piatok 26. septembra sme v areáli školy, za prítomnosti ministra financií p. Petra Kažimíra, primátora mesta Košice p. Richarda Rašiho a ďalších hostí, otvorili nové multifunkčné ihrisko. Ihrisko bolo vybudované z finančných prostriedkov, ktoré dostalo mesto Košice uznesením vlády z októbra 2012. Po krátkom kultúrnom programe a príhovoroch riaditeľa školy a hostí sa uskutočnili prvé florbalové zápasy. Na multifunkčnom ihrisku budú môcť žiaci hrať hádzanú, florbal, minifutbal, volejbal a tenis. Veríme, že moderný povrch ihriska, mantinely a siete ohraničujúce ihrisko pritiahne k športovým aktivitám čo najviac športu chtivých žiakov.

http://zsgemerska.edupage.org/

Updated: 4. apríla 2019 — 21:31

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.