Multifunkčné ihrisko Pražská

Športové ihrisko na Pražskej ulici dlhodobo neplnilo svoju primárnu funkciu. Jeho zlý technický stav bránil využívaniu tejto športovej plochy na pôvodné určené športy:  basketbal a stolný tenis. Práve výstavba nového ihriska s multifunkciou, umelým trávnikom, mantinelmi a opláštením so sieťovinou, sa prinavrátil športovej ploche jej účel, čím sa zvýši kvalita športovej infraštruktúry a životného prostredia obyvateľov Terasy. „Verím že obyvateľov Terasy poteší nová športová infraštruktúra, a ja pevne verím, že v tomto trende bude mestská časť pokračovať“ dodal starosta Marcel Vrchota. Preferovanými športami sú najmä loptové hry ako futbal, volejbal, tenis, alebo iné voľnočasové pohybové projekty súvisiace s fitness. MČ Košice-Západ zároveň pracuje na sprevádzkovaní osvetlenia nad týmto ihriskom po zotmení. Slávnostné otvorenie ihriska sa konalo piatok, 3. mája o 10.00 hod., na ktorom sa okrem symbolického prestrihnutia pásky odohral vôbec prvý športový zápas medzi žiackymi futbalovými družstvami ZŠ Považská 12 a ZŠ Trebišovská 10.

Mestskej časti Košice – Západ sa podarilo z dotačného programu Úradu vlády získať potrebné prostriedky na výstavbu multifunkčného ihriska. Ako vhodná lokalita bola vybraná plocha na Pražskej ulici, kde sa v súčasnosti nachádza technicky zastarané basketbalové ihrisko. Po prerokovaní s obyvateľmi a ukončení procesu administrácie sme stavenisko 15. októbra 2018 odovzdali zhotoviteľovi. Multifunkčné ihrisko bude slúžiť primárne na dva druhy športov – futbal a basketbal, avšak multifunkčný povrch je vhodný aj na volejbal a tenis. 

www.kosicezapad.sk/article-item-sk/multifunkcne-ihrisko-na-prazskej/
www.kosicezapad.sk/article-item-sk/multifunkcne-ihrisko-prazska/

Updated: 3. mája 2019 — 22:26

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.