Morová kaplnka sv. Rozálie

Cintorín sv. Rozálie patrí medzi najkrajšie cintoríny v Košiciach. Je svojráznou prírodnou galériou sôch a drobnej architektúry. Cintorín vznikal veľmi pomaly. Za celých sto rokov XVII. storočia tu pochovali iba 23 osôb. Piati z pochovaných boli pustovníci. 
Možno by pekný kopec za hradbami mesta získal celkom iné využitie, nebyť morovej nákazy. Epidémia moru ktorá sa do Košíc a jeho okolia dostala v roku 1709, za pár mesiacov skosila toľko ľudí, že počet obyvateľov sa znížil asi na polovicu. V dňoch utrpenia, keď už všetci boli bezradní dozrela myšlienka, postaviť kaplnku pod vinicami pátrov dominikánov. Za necelý rok bola hotová. Už na jar v 1715 roku ju vysvätili na počesť svätej Rozálie – ochrankyne pred morovou nákazou. Stavbu v barokovom štýle realizovali košickí stavitelia T. Tornyossy a J. Göresh. 

Na stenách sú zvyšky z pôvodnej maľby zo začiatku XVIII. storočia. Stropná maľba je zobrazením Boha ktorý ochraňuje našu Zem. Po stranách oltára s dojčiacou Madonou sú patróni sv. Roh a sv. Sebastián. Na maľovaných dverách ambitu sú postavy sv. Svorada a kľačiaceho pustovníka Beňadika. Sediaca postava v dutine stromu zobrazuje zoborského pustovníka. V menze je zasklený výklenok s ležiacou barokovou postavou sv. Rozálie. Z pôvodného zariadenia kaplnky sa zachovalo niekoľko plastík a barokové svietniky. 
O kaplnku sa starali pustovníci. Ich pôsobenie sa však skončilo a cintorín rokmi nadobúdal noblesu. Stal sa miestom odpočinku majetnejších vrstiev. 
Dnes slúži kaplnka na pohrebné obrady. Raz za rok v deň Sviatku všetkých svätých, býva tu smútočná omša za duše zosnulých. 

Keď statkár Czitó za symbolickú cenu mestu predal pozemky, cintorín sv. Rozálie sa mohol rozšíriť. Spôsoby pochovávania boli rôzne. Napríklad vyhĺbený priestor pod kaplnkou. Najbezpečnejšie bolo zamurovať truhly do otvorov v stene kaplnky. Niekde ich kládli na koštrukciu nad seba. 
Hrobky boli aj symbolom majetnosti a dôstojnosti ich vlastníkov. Zachované náhrobky z prvej polovice XX. storočia, nesú mená vysokopostavených dôstojníkov, členov vyberaných panských a meštianskych rodín. Mnohé pohrebné kaplnky na Rozálskom cintoríne sú postavené veľmi honosne. Pre celý cintorín sú charakteristické uličky v ktorých stoja krypty a kaplnky. U väčšiny náhrobkov nepoznáme autora, ale sú stvárnené precízne a s citom. 
Cintorín je unikátnym pamätným miestom, z ktorého sa dá čítať história. Kaplnka svätej Rozálie spolu s cintorínom, už dávnejšie patria medzi nehnuteľné kultúrne pamiatky. Na cintoríne sa dodnes pochováva.

http://www.kosice.sk/clanok.php?file=history_rozalia_hist_roz.htm 

Updated: 6. apríla 2019 — 21:58

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.