Modernizácia vybraných autobusových zastávok MHD

V stredu sa začala rekonštrukcia autobusovej zastávky „Magistrát mesta Košice“ na Toryskej ulici v smere na sídlisko KVP.  

Stavebné práce v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérového prístupu, a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou. 

Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice zriadená v priestore odbočovacieho pruhu medzi križovatkou Toryská – Trieda SNP a križovatkou pri OC Galéria. Zastávka bude riadne  vyznačená zvislým dopravným značením a označníkom. Ukončenie stavebných prác sa predpokladá v júni 2019. 

www.kosice.sk/clanok/zacne-sa-rekonstrukcia-zastavky-mhd-pri-magistrate-na-ondavskej-sa-znizi-rychlost-a-zuzia-pruhy

Staršie fotografie

———————————————————————————

V pondelok sa začne modernizovať autobusová zastávka na Železníkoch

Na Gemerskej ceste sa od deviatej hodiny ráno začne rekonštruovať tamojšia autobusová zastávka (sídlisko Železníky smerom k Starej nemocnici).

Stavebné práce v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérového prístupu, vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou a obojstranné osvetlenie priechodov pre chodcov.

Dočasná náhradná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bola po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice navrhnutá na mieste priľahlého parkoviska pred predajňou Fresh na Železníkoch a bude riadne  vyznačená zvislým a vodorovným dopravným značením. Stavebné práce na autobusovej zastávke „Železníky“ by mali byť ukončené v  júni 2019.

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov” sa týka 29 košických autobusových zastávokFinančné náklady na projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z čoho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet a zvyšných 5 percent Mesto Košice. Modernizácia autobusových zastávok, ktorej ďalšia etapa sa začala vo februári rekonštrukciou štyroch autobusových zastávok na Staničnom námestí, by mala byť celkovo ukončená do konca júna 2019.

www.kosice.sk/clanok/v-pondelok-sa-zacne-modernizovat-autobusova-zastavka-na-zeleznikoch-menia-sa-aj-cestovne-poriadky-na-linkach-11-a-24

———————————————————————————

Eurovia začne prvého apríla modernizovať ďalšie dve zastávky MHD – Stará nemocnica a Zupkova

V pondelok (1.04.2019) od 9.00 hod. bude spoločnosť EUROVIA SK pokračovať v realizácii projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“, rekonštrukciou ďalších dvoch autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD).  

Pôjde o zastávku „Stará nemocnica“ (smer centrum mesta) na Rastislavovej ulici v mestskej časti Košice – Juh, a zastávku „Zupkova“ (smer Hypermarket Tesco) na Triede arm. gen. Svobodu v mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. 

Pre cestujúcu verejnosť bude za zastávku „Stará nemocnica“ zriadená z dôvodu komplikovanej dopravnej situácie v danej lokalite náhradná dočasná autobusová zastávka na dvoch miestach. 

Zastávka č.1: pre autobusové spojenia idúce zo zastávky „Železníky“ (linky č. 15, 16, 54) bude   vytvorená pred Základnou školou Gemerská 2.

Zastávka č.2: pre autobusové spojenie idúce z Južnej triedy (linka č. 12) bude vytvorená na spevnenej ploche približne 60m pred svetelnou križovatkou Rastislavova –    Gemerská. 

Pre cestujúcu verejnosť bude za zastávku „Zupkova“ zriadená náhradná dočasná autobusová zastávka, ktorá bude situovaná za existujúcou zastávkou v smere jazdy motorových vozidiel približne 120 metrov v zelenom páse so zabezpečeným spevnením plochy (štrkový podklad), zvislým dopravným značením a označníkom. 

V mieste existujúcej zastávky „Zupkova“ ostáva naďalej priechodný podchod pre cestujúcich, ktorí sa potrebujú presunúť na autobusovú zastávku v opačnom smere.   

Stavebné práce na oboch zastávkach zahŕňajú úpravu nástupných plôch a pozemných komunikácií (autobusové niky), bezbariérový prístup a vybavenie zastávok označníkmi s LED informačnými tabuľami. Ukončenie prác sa predpokladá začiatkom júna 2019. 

www.kosice.sk/clanok/eurovia-zacne-prveho-aprila-modernizovat-dalsie-dve-zastavky-mhd-stara-nemocnica-a-zupkova

——————————————————————————

V stredu (27. 3. 2019) začne modernizácia ďalšej autobusovej zastávky – Námestie Maratónu Mieru

Spoločnosť Eurovia SK začne rekonštrukciu zastávky na Hviezdoslavovej ulici v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“, o 9.00 hod. 

Stavebné práce budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérový prístup a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou. Dočasná náhradná zastávka pre cestujúcu verejnosť bude zriadená, po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice, pred existujúcou zastávkou cca 50m v smere jazdy, v odbočovacom pruhu, pri budove Úradu Košického samosprávneho kraja. Ukončenie prác predpokladá zhotoviteľ začiatkom mája 2019, avšak ešte pred začiatkom majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov” sa týka 29 košických autobusových zastávokFinančné náklady na projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet, zvyšných 5 percent Mesto Košice. Modernizácia autobusových zastávok, ktorej ďalšia etapa sa začala 18. 2 2019 rekonštrukciou štyroch autobusových zastávok na Staničnom námestí, by mala byť celkovo ukončená do konca júna 2019.

Komplexná modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). 

Zároveň všade tam kde treba, budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich. Zároveň sa urobí aj osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť. 

Všetkým cestujúcim sa vopred ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a veríme, že rekonštrukciou daného priestoru sa zlepšia podmienky pre všetkých cestujúcich, ktorí využívajú košickú MHD.

www.kosice.sk/clanok/v-stredu-27-3-2019-zacne-modernizacia-dalsej-autobusovej-zastavky-namestie-maratonu-mieru

—————————————————————————————–

Rekonštrukcia 3 autobusových zastávok sa končí, po Vianociach sa rušia dočasné opatrenia

Rekonštrukcia prvých troch z 21 plánovaných autobusových zastávok, sa chýli ku koncu. Vo štvrtok 27. 12. 2018 od 9:00 hod sa na nich obnoví plná prevádzka a rušia sa dočasné opatrenia.
Zastávka Nová nemocnica, smer Hlavná pošta – ruší sa dočasné zastavovanie na konečnej linky 18 a obnovuje sa pôvodné stanovište liniek 12, 17, 36, N2 oproti poliklinike Západ, na začiatku Vojenskej ulice.
Zastávka Považská, Nová nemocnica, smer Trieda SNP – ruší sa zastavovanie na dočasnom stanovišti pri VÚSCH a obnovuje sa pôvodné stanovište liniek 12, 17, 36, 57, N2 pri vchode do fakultnej nemocnice, na Vojenskej ulici.
Zastávka Magistrát mesta Košice, smer Krajský súd – ruší sa zastavovanie na dočasnom stanovišti a obnovuje sa pôvodné stanovište liniek 71, 72, N6 za križovatkou Trieda SNP – Toryská.

www.dpmk.sk/aktuality/2018/rekonstrukcia-3-autobusovych-zastavok-sa-konci-po-vianociach-rusime-docasne

——————————————————————————————————–

Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte

V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku – „Magistrát mesta Košice”, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria.
Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov” ráta v intraviláne mesta Košice s vysokým počtom cestujúcich s modernizáciou celkovo až 29-tich autobusových zastávok.
Modernizácia zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, takisto vybavenie zastávok označníkmi a LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tieto informačné tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek MHD. Zároveň všade tam kde treba budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich (v zmysle platnej legislatívy) a tiež osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch, so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. 
Celková výška investície do modernizácie zastávok predstavuje sumu jedného milióna Eur, pričom financovanie je zabezpečené z prostriedkov EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) a spolufinancované z vlastných zdrojov mesta Košice. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť. 

www.kosice.sk/article.php?id=21999

——————————————————————————————-

Rekonštrukcia autobusovej zastávky Považská, Nová nemocnica

DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že z dôvodu komplexnej rekonštrukcie bude od pondelka 5. novembra 2018 od 7:00 hod autobusová zastávka Považská, Nová nemocnica smer Trieda SNP  dočasne premiestnená.

Ide o zastávku pred hlavným vchodom do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura , na ktorej bežne zastavujú linky 12, 17, 36, 57 a nočná linka N2. Tie budú počas rekonštrukcie zastavovať o cca 100 metrov ďalej v smere jazdy, za výjazdom z parkoviska nemocnice.

Modernizácia zastávky je financovaná z projektu MMK  „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov”,  rekonštruovať sa ich bude celkom 29.

www.dpmk.sk/aktuality/2018/rekonstrukcia-autobusovej-zastavky-povazska-nova-nemocnica

———————————————————————————————–

V pondelok (29. 10. 2018) sa začína v meste modernizácia vybraných autobusových zastávok MHD

Prvou, ktorú začne zhotoviteľ (Eurovia) modernizovať bude zastávka „Nová nemocnica”, z ktorej jazdia spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD) smerom do centra mesta. Ako náhradná bude pre cestujúcu verejnosť slúžiť konečná zastávka linky č. 18 na Triede SNP (vpravo smer kino Družba), neďaleko križovatky. 
Košičania môžu využiť na cestu do centra mesta nielen spomínanú konečnú zastávku osemnástky, odkiaľ sa ten – ktorý spoj po nástupe cestujúcich vráti na pôvodnú trasu v mieste najbližšieho prejazdu cez električkovú trať, ale napríklad aj neďalekú zastávku MHD na Ondavskej ulici (smer centrum mesta), len pár metrov od Považskej.
V rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov” má byť v intraviláne mesta Košice s vysokým počtom cestujúcich zmodernizovaných celkovo 29 autobusových zastávok. Modernizácia zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, takisto vybavenie zastávok označníkmi a LED informačnými tabuľami s on – line odchodmi spojov. Tieto informačné tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek MHD. Zároveň všade tam kde treba budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich (v zmysle platnej legislatívy) a tiež osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch, so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. 

Celková výška investície do modernizácie zastávok predstavuje sumu jedného milióna Eur, pričom financovanie je zabezpečené z prostriedkov EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) a spolufinancované z vlastných zdrojov mesta Košice. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť. 

Zoznam zastávok, ktoré sa budú modernizovať:
Staničné námestie: 5 nástupíšť; 
Námestie osloboditeľov: 3 nástupištia, obojsmerne, riešené budú len informačné tabule; 
SOŠ automobilová: 2 nástupištia, obojsmerne, smer Krajský súd len informačná tabuľa; 
Námestie Maratónu mieru: 1 nástupište, smer Mojzesova ulica; 
Dom umenia: 2 nástupištia, obojsmerne, smer Stará nemocnica len informačná tabuľa; 
Krajský súd: 1 nástupište, smer Moldavská ulica; 
OD Mier: 2 nástupištia, obojsmerne; 
Amfiteáter: 2 nástupištia, obojsmerne;
Stará nemocnica: 1 nástupište, smer Dom umenia; 
Nová nemocnica: 2 nástupištia, obojsmerne; 
Spoločenský pavilón: 1 nástupište, smer SOŠ Dopravná len informačná tabuľa; 
Zupkova – Dargovských hrdinov: 1 nástupište, smer Hlinková ulica; 
KVP – Miestny úrad: 1 nástupište, smer Moskovská trieda; 
Hlavná pošta: 2 nástupištia , obojsmerne, len informačná tabuľa; 
Magistrát mesta Košice: 2 nástupištia, obojsmerne; 
Železníky: 1 nástupište, smer Rastislavova ulica. 

Nasledujúci týždeň, od 5.11.2018, sa začne modernizácia autobusovej zastávky „Nová nemocnica”, smer Ipeľská ulica. O mieste dočasnej náhradnej zastávky budeme verejnosť včas informovať .

www.kosice.sk/article.php?id=21950

Updated: 24. apríla 2019 — 20:13

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *