Modernizácia električkovej trate – Trieda SNP + Meniareň „D“

UČS 10  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Bardejovská (mimo) – križ. Laborecká (mimo)
UČS 11  Ul. Trieda SNP, úsek trate križ. Laborecká – obratisko Amfiteáter (mimo)

——————————————————————————————–

Časť trakčného vedenia na Triede SNP bude od stredy (20. 12. 2017) natrvalo pod napätím

Zhotoviteľ diela (Eurovia SK) – stavby modernizácie košických električkových tratí (MET) informoval investora stavby (mesto Košice), že časť novej trakčnej siete na Triede SNP bude od stredy (20. 7. 2017) už natrvalo pod vysokým napätím. 
Ide o úsek od križovatky Zimná – Československej armády až po odbočenie na Popradskú ulicu, a naopak. Hlavným dôvodom je predovšetkým ochrana vyhrievaných električkových výhybiek na modernizovanej električkovej trati, aby nedošlo k ich znehodnoteniu v mrazivých dňoch. Tak ako doposiaľ aj na iných ucelených častiach stavby MET, museli stavbári i na Triede SNP vymeniť za nové nielen desiatky stožiarov, ale i stovky metrov káblov trakčného vedenia. 

www.kosice.sk/article.php?id=20381

——————————————————————————————

V sobotu sprejazdnia križovatku pri Novej nemocnici, pribudnú tam dve dočasné zastávky MHD

Hlavnou témou dnešného (14. 12. 2017) kontrolného dňa na stavbe modernizácie košických električkových tratí (MET) bola križovatka Triedy SNP s Ondavskou a Ipeľskou ulicou pri „novej“ nemocnici. Dobrou správou pre košickú motoristickú verejnosť je tá, že v sobotu (16. 12. 2017) zhotoviteľ diela (Eurovia SK) križovatku sprejazdní, a bude tak pre motorové vozidlá plne funkčná.
V sobotu budú zároveň zriadené z dôvodu rozširovania odbočovacieho jazdného pruhu dve dočasné zastávky mestskej hromadnej dopravy. Jedna bude na Triede SNP pred križovatkou „Ipeľská“ v smere od amfiteátra vpravo. Druhá, na Ipeľskej ulici vpravo, smer nemocnica. 
Podľa zhotoviteľa diela, od amfiteátra po Popradskú ulicu už majú urobené živicové povrchy, vrátane odbočovacieho pruhu, aj chodníkov. Na budúci týždeň preto začnú v danom úseku už odstraňovať kovové oplotenia. Motoristi tak budú mať k dispozícii štyri jazdné pruhy, a premávka z Popradskej ulice k amfiteátru bude taktiež plynulejšia. 
Stavbárom robí trochu starosti terajšie nepriaznivé počasie, avšak napriek tomu, nemajú zatiaľ v úseku od amfiteátra po Bardejovskú ulicu ohľadom postupu prác žiadne vážnejšie ťažkosti. Takisto zástupca dopravného podniku uviedol, že v súvislosti s prepravou cestujúcej verejnosti nezaznamenali žiadne problémy, ani sťažnosti.
Zhotoviteľ diela má od 22. decembra do 8. januára celozávodnú dovolenku. Ešte predtým si ale spoločne s dopravnými policajtmi prejdú celú ucelenú časť stavby na Triede SNP. Následne, po odsúhlasení policajtmi, chcú rozšíriť jazdné pruhy všade tam kde to bude možné stiahnutím oplotení na čo najväčšiu možnú mieru, s cieľom dosiahnuť pre motoristov minimálne dopravné obmedzenia. 
Aj keď bude mať Eurovia SK celozávodnú dovolenku, neznamená to, že sa na Triede SNP prestane pracovať. V prípade priaznivého počasia budú napríklad elektrikári či iní subdodávatelia prác, robiť ďalej. 

www.kosice.sk/article.php?id=20366

——————————————————————————————

Od soboty je v plnej prevádzke križovatka pri Novej nemocnici, dochádza k zmenám v MHD

V sobotu 16.12.2017 v čase od 7:00 hod dochádza v súvislosti so stavbou MET k ďalšej zmene trasovania a zastavovania liniek MHD v križovatke pri Novej nemocnici (Trieda SNP – Ipeľská – Ondavská).
Obnovuje sa plná prevádzka križovatky vo všetkých smeroch. Zároveň sa rušia oba cestno-koľajové prejazdy v blízkosti križovatky.Autobusová zastávka „Nová Nemocnica“ smer Amfiteáter je z dôvodu rekonštrukcie zastávky naďalej dočasne zrušená. Od soboty 16.12.2017 sa z dôvodu rekonštrukcie zastávky ruší aj opačné stanovište – autobusová zastávka „Nová Nemocnica“ smer Kino Družba, kde zastavuje linka x6 a končí linka 18. Linka číslo 18 bude premávať po zastávku Kino Družba.

Z uvedených dôvodov dochádza k týmto zmenám:
– linky 18, 19 a 55 premávajúce od zastávky „Sokolovská“ ku Amfiteátru zastavia ešte pred križovatkou, na konci Ipeľskej ulice, v pravom odbočovacom pruhu
 linka x6 premávajúca od Triedy SNP na Amfiteáter naďalej zastavuje ešte pred križovatkou, v pravom odbočovacom pruhu
 linky 12, 57, N2 premávajúce z Vojenskej ulice na Amfiteáter naďalej zastavujú na konci Ondavskej ulice pred križovatkou, v pravom odbočovacom pruhu
 linka x6 premávajúca od Amfiteátra na Triedu SNP zastavuje na dočasnej zastávke „Nová Nemocnica“ ešte pred križovatkou, v pravom odbočovacom pruhu
– linka 18 premávajúca od Amfiteátra k Novej nemocnici zastavuje ešte pred križovatkou, v pravom odbočovacom pruhu a ďalej pokračuje do novej konečnej zastávky „Kino Družba“.

www.dpmk.sk/aktuality/2017/od-soboty-je-v-plnej-prevadzke-krizovatka-pri-novej-nemocnici-dochadza-k-zmenam-v

———————————————————————————————

Organizácia dopravy počas prác na tr.SNP v úseku Toryská – Račí potok
/od soboty 5.8.2017 rána/:

                                

V úseku Toryská – Račí potok obojsmerne čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov, bez obmedzenia prejazd križovatkou Ipeľská – Ondavská, s obmedzením Laborecká – Ružínska.
Úplná uzávierka koľajových prejazdov Toryská /z Toryskej prejazd možný iba odbočením vpravo/, Hronská, Luník II – tržnica, Popradská.
Odľahčovacie prejazdy cez koľaje pred križovatkou Ipeľská – Ondavská – od Festivalového námestia úplne uzavretý, od Kina Družba iba jednosmerne možnosť otočenia od Ondavskej.
Prejazd tr.SNP od Šafárikovej – zipsovanie pred radením križovatky Toryská, v tomto mieste bude zriadený dočasný prejazd pre koľajnice pre autobusy DPMK, ktorým sa bude dávať prednosť! V križovatke zákaz odbočenia doľava.
V úseku Toryská – Laborecká prejazd v dvoch jazdných pruhoch min.šírky 2,75m, v križovatke Laborecká – Ružínska možnosť odbočiť aj doľava, pozor – v priamom smere iba jeden jazdný pruh.
V úseku Laborecká – Ipeľská prejazd iba v jednom jazdnom pruhu, autobusy DPMK v tomto smere zachádzajú k ČS Slovnaft, tu bude zriadená autobusová zastávka.
Koľajové prejazdy Hronská a Luník II uzavreté, pred križovatkou Ipeľská – Ondavská rozšírenie na dva jazdné pruhy a plnohodnotné radenie pred križovatkou v 4 radiacich pruhoch, cestná svetelná signalizácia v križovatke funkčná.
Za križovatkou zipsovanie a až po napojenie Račí potok prejazd od tr.SNP smer Amfiteáter v jednom jazdnom pruhu. Napojenie od Popradskej v tomto smere zrušené.
Od Račieho potoka prejazd tr.SNP smer Festivalové námestie v dvoch jazdných pruhoch bez obmedzenia.
Prejazd tr.SNP od Festivalového námestia – zipsovanie za pripojením Račí potok, príjazd ku križovatke Popradská v jednom pravom jazdnom pruhu.
Križovatka Popradská – koľajový prejazd zrušený, motorové vozidlá od Popradskej iba doprava smer Nová nemocnica.
Tr.SNP smer Nová nemocnica pred križovatkou Ondavská – Ipeľská – rozšírenie na dva jazdné pruhy a plnohodnotné radenie pred križovatkou v 4 radiacich pruhoch, cestná svetelná signalizácia v križovatke funkčná.
Za križovatkou smer Kino Družba otočka cez koľajnice prejazdná iba jednosmerne od Ondavskej, za otočkou zipsovanie do jedného – pravého jazdného pruhu. 
Napojenie Hronská bez obmedzenia, električkové zastávky zrušené, cestná svetelná signalizácia na priechode pre peších vypnutá.
Koľajový prejazd Hronská zrušený.
V úseku Hronská – Laborecká jeden jazdný pruh, pred križovatkou Laborecká – Ružínska radenie do troch pruhov min.šírky 2,75m, v priamo smere jeden združený rovno+vpravo, jeden samostatný rovno a jeden samostatný vľavo.
Predpokladá sa funkčná svetelná signalizácia s riadením dopravy dopravnou políciou v čase rannej a poobedňajšej dopravnej špičky.
V úseku Ružínska – Toryská dva jazdné pruhy min.šírky 2,75m, v križovatke Toryská jeden pruh pre odbočenie vpravo, jeden pre priamy smer.
Ľavé odbočenie v križovatke zrušené, koľajový prejazd zrušený, v pripájacom pruhu od Toryskej dočasná autobusová zastávka MHD, na výjazde autobusov zo zastávky otáčanie autobusov cez dočasne zriadený koľajový prejazd – vyhradený iba pre autobusy, s prednosťou autobusov pred automobilovou dopravou zo smeru od Bernolákovej.
Za otočkou autobusov koniec obmedzení, rozšírenie dopravy do dvoch pôvodných jazdných pruhov smer Šafárikova.

V križovatke Toryská zriadený dočasný výstupný-nástupný ostrovček električiek zo smeru Spoločenský pavilón, ktoré tu budú mať konečnú. Ostrovček umiestnený v priestore ľavého odbočovacieho pruhu od Bernolákovej do Toryskej – je zrušený.
V križovatke budú pôvodné priechody pre peších cez tr.SNP a električkovú trať zrušené, nahradené dočasnými cez lávku vo vzdialenosti cca 20m od pôvodných.

Autobusy MHD zo smeru Štúrova /Krajský súd/ odklonené v križovatke Toryská – Považská doprava, zrušená zastávka Ružová, dočasná zastávka hneď po odbočení z Toryskej do Považskej /u Kohúta/. Prejazd autobusov v náhradnej trase Považská – Laborecká – tr.SNP – Toryská, zastávka Magistrát smer Sídlisko KVP.

Zo smeru Popradská od Sídliska KVP bude v križovatke Popradská – Ipeľská zrušený zákaz vjazdu pre nákladné automobily, pre smer do centra budú prechádzať križovatkou tr.SNP – Ipeľská – Ondavská.

Všetko bude vyznačené dočasným zvislým a vodorovným značením, vrátane doporučených obchádzkových trás v smere Sídlisko KVP – centrum: doporučená obchádzka Moskovská – Popradská – Moldavská – Okružná križovatka VŠA – Moldavská – Štúrova, v opačnom smere Štúrova – Toryská – Považská – Ondavská – Ipeľská – Popradská – tr. KVP, resp. Štúrova – Moldavská – Okružná križovatka VŠA – Moldavská – MÚK Červený Rak – Myslavská – tr. KVP. Tento smer však bude čiastočne obmedzený prácami TEKO na horúcovode v okružnej križovatke.

Legenda čiar: zelenou prejazd bez obmedzenia, fialovou prejazd s obmedzením, modrou náhradná trasa autobusov, červenou zrušené koľajové prejazdy

Zdroj: Ing. P.Titl

——————————————————————————————

Modernizácia električkových tratí čiastočne uzavrie Toryskú

V rámci 2. etapy modernizácie košických električkových tratí (MET) bude od 5. 8. 2017 čiastočne uzavretá Toryská ulica. 

Na Triede SNP, v úseku od križovatky s Toryskou až po Vencovú ulicu (za amfiteátrom) budú obojsmerne uzavreté električkové koľaje, a tiež obojsmerne ľavé cestné jazdné pruhy pre motorové vozidlá. Pravé jazdné pruhy, vrátane pravých odbočení z Toryskej ulice, ostanú pre dopravu otvorené. Križovatky Laborecká – Ružínska a Ipeľská – Ondavská, ostávajú bez zmeny v oboch pruhoch, vrátane električkových koľají. 

O zmenách organizácie dopravy v daných úsekoch budú vodičov informovať a zároveň ich aj navigovať počas jazdy prenosné dopravné značenia a zariadenia, ktoré odsúhlasil Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach. Čiastočná uzávera Toryskej ulice potrvá až do ukončenia prác na ucelených častiach stavby (UČS) MET – UČS 10 – 11. 

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva z ôsmich ucelených častí (UČS), ktoré sa z praktických dôvodov realizujú ako samostatné stavby: UČS 10: Trieda SNP, úsek trate križovatka Bardejovská – Laborecká; UČS 11: Trieda SNP, úsek trate križovatka Laborecká – obratisko Amfiteáter. 

—————————————————————————————-

Od pondelka 19.6.2017 dôjde v električkovej doprave v Košiciach k ďalšiemu obmedzeniu. Dôvodom je začatie rekonštrukčných prác na meniarni pri amfiteátri, ktorá napája električkovú trať od Ulice Čsl. armády až po trhovisko na Luníku II.

Viac tu: zmeny-v-elektrickovej-doprave-na-triede-snp

———————————————————————————————-

Linky 71, 72 a N6 na pôvodných trasách
Od piatka (15.9.2017) 7:00 hod. budú linky 71, 72 a nočná linka N6 premávať na pôvodných trasách. Rušia sa ich obmedzenia a odklon na Toryskej ulici. Križovatka Trieda SNP – Toryská bude po rekonštrukcii uvedená do prevádzky. Dočasná zastávka MHD na začiatku Považskej ulice bude tiež zrušená.

linky-71-72-n6-na-povodnych-trasach


Zdroj: Ing. P.Titl

Updated: 2. apríla 2019 — 21:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.