Modernizácia električkovej trate – Moldavská

Na poslednom kontrolnom dni stavby MET odznelo veľa pozitívnych informácií pre Košičanov

Do odovzdania (31. 8. 2018) celej ukončenej stavby modernizácie košických električkových tratí (MET) investorovi (Mesto Košice) ostáva necelý týždeň. Zhotoviteľ diela (Eurovia SK) už má za sebou všetky preberacie a tri zo všetkých štyroch kolaudačných konaní. Žiadosť o vydanie posledného kolaudačného rozhodnutia chce podať na Košický samosprávny kraj dnes (23. 8. 2018), respektíve zajtra, 24. 8. 2018.
Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie dnes informoval Martina Petruška, viceprimátora mesta, a Pavla Lazúra, riaditeľa košického magistrátu, že všetky stavebné práce majú prakticky ukončené, a na stavbe robia už iba estetické úpravy. Začali už „ťahať“ biele čiary vodorovného dopravného značenia, a dátum odovzdania celej dokončenej stavby investorovi je nespochybniteľný. 
Stále platí, že po odovzdaní celého diela pre nás začína administratívny proces, ktorý končí vydaním kolaudačných rozhodnutí. Ako už odznelo sú štyri, pre nás je najpodstatnejšie to z Košického samosprávneho kraja, ktoré platí na električkové koľaje, aby po nich mohli začať jazdiť električky. V rámci štvrtého kolaudačného konania sa už preberacie konanie uskutočnilo, verím že ho Košický samosprávny kraj vydá čo najskôr, aby sme električky mali na trati v čo najskoršom možnom termíne. V deň odovzdania diela mestu (31. 8. 2018) dáme popoludní do užívania pre motoristickú verejnosť aj cesty na poslednom modernizovanom úseku stavby, vrátane tých na zmodernizovanej okružnej križovatke „Moldavská“. Chcem v tejto súvislosti poprosiť vodičov, aby pozorne sledovali dopravné značenia a rešpektovali ich, lebo posledný úsek stavby sa modernizoval niekoľko mesiacov, a mohlo by dôjsť k nejakej dopravnej kolízii,„zdôraznil M. Petruško. 
Autobusy mestskej hromadnej dopravy začnú po cestách posledného zmodernizovaného úseku stavby MET premávať v sobotu 1. septembra, v skorých ranných hodinách. Dôvodom je to, že odstránenie prenosných dopravných značení a postupné otváranie ciest môže trvať i niekoľko hodín, a mesto so zhotoviteľom chcú zabrániť prípadným dopravným nehodám. Vodiči si po niekoľkomesačnej uzávere ciest totiž musia zvyknúť na pôvodný režim cestnej premávky.

Dávajú výplne, dokončujú chodníky, cesty, obrubníky
Podľa Š. Bálinta, stavbári už montujú do bezpečnostných zábradlí na poslednom úseku stavby MET sklenené výplne, postupujú od Steel arény k okružnej križovatke „Moldavská“. Viceprimátora zároveň informoval, že do 31. augusta tam budú mať urobené a dokončené aj všetky chodníky, cesty, vrátane obrubníkov, ktoré dalo mesto urobiť, mimo stavby MET. 

www.kosice.sk/article.php?id=21632

V sobotu (3. 2. 2018) uzavrú Štúrovu od Toryskej po Moldavskú, jeden pruh ostane prejazdný

Posledná aktualizácia uzávierky Moldavská – Štúrova v rámci MET medzi Toryskou a Dunajskou od tejto soboty * úplná uzávierka platí od centra, v opačnom smere ostane jeden jazdný pruh /dočasne/ s prejazdom v protismere /cez stavbu/, autobusy budú premávať aj v smere do centra po obchádzke. Podľa postupu prác na prekládke sietí a káblovode sa rozhodne, kedy sa úsek uzavrie úplne aj v smere do centra.
Ing. P.Titl

Obchádzková trasa pre autá i MHD povedie obojsmerne cez Toryskú, Ružovú a Idanskú ulicu
Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, uzavrie v sobotu (03.02.2018) ráno cestnú komunikáciu od križovatky Štúrova – Toryská po križovatku Štúrova – Moldavská cesta – Idanská – Dunajská. Od tejto križovatky v smere k Steel aréne ostane jeden jazdný pruh dočasne prejazdný, ale iba pre osobné motorové vozidlá. Obchádzková trasa pre vozidlá, vrátane mestskej hromadnej dopravy či SAD povedie obojsmerne po Toryskej , Ružovej a Idanskej ulici. 

Uzávierka je nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia postupu stavebných prác a dodržania termínov v rámci modernizácie električkových tratí (MET). Celá stavba MET má byť ukončená v auguste 2018, aj preto musí Eurovia už teraz začať v danom úseku s prípravnými prácami. Pôjde predovšetkým o prekopávky cesty kvôli preložkám vodovodu, kanalizácie, plynu, kábelovodu, respektíve výstavbu trakčného vedenia. 
Pôvodne chcel zhotoviteľ diela uzavrieť cestu v plnom profile od kruhového objazdu na Moldavskej ceste v smere k Steel aréne, aj opačne. Mesto Košice ako investor však s týmto návrhom nesúhlasilo najmä z toho dôvodu, aby sa napriek nevyhnutnej uzávere aspoň trochu uľahčilo motoristickej verejnosti. Na základe požiadavky mesta bude preto zatiaľ uzavretý „iba“ úsek od križovatky Štúrova – Toryská, po križovatku Štúrova – Moldavská cesta – Idanská – Dunajská. 
Jazdný pruh, ktorý ostane prejazdný pre osobnú motorovú dopravu neskôr budeme musieť takisto celkom uzavrieť, lebo technológia postupu ďalších prác nám neumožní, aby sme ich mohli robiť po častiach, prípadne bez úplnej uzávery cestnej komunikácie,“ uviedol Štefan Bálint, riaditeľ košického závoru Eurovie SK. 
V úseku od križovatky Kuzmányho – Štúrova po odbočenie na Toryskú ulicu zo Štúrovej nebudú od 3. 2. 2018 žiadne dopravné obmedzenia, takisto ani v úseku od Idanskej (výjazd oproti SPP) po kruhový objazd na Moldavskej ceste či naopak.
Dopravné obmedzenia budú vyznačené prenosným dopravným značením a dopravným zariadením na komunikáciách: Štúrova, od križovatky Štúrova – Toryská, po križovatku Štúrova – Moldavská cesta – Idanská – Dunajská, vrátane miestnych komunikácií Toryská, Ružová, Idanská. 

www.kosice.sk/article.php?id=20534

—————————————————————————————–

Od soboty dochádza k zmenám v MHD na Moldavskej ceste. Električky v úseku SOŠ automobilová – Krajský súd budú dočasne zrušené.

V súvislosti s projektom Modernizácie električkových tratí v sobotu vstupujú do platnosti zmeny na električkových a autobusových linkách premávajúcich na Moldavskej ceste.  
Dopravný podnik mesta Košice informuje cestujúcu verejnosť, že v sobotu 3.2.2018 začína v rámci stavby MET rekonštrukcia električkovej trate na Moldavskej ceste v úseku zastávok SOŠ automobilová – Idanská – Zimný štadión – Krajský súd. V tejto súvislosti dochádza k zmenám v prevádzke vybraných električkových a autobusových liniek.
Električkové linky 2, 3, 4, 7, R2, R6 a R8 budú premávať bez zmien. Električkové linky 6, R3, R4 a R7 budú dočasne zrušené, resp. nahradené inými spojeniami v rámci systému MHD. Električkové linky 5 a R1 nahradia autobusy. Obnoví sa prevádzka električkovej linky 9 v skrátenej trase DPMK – Spoločenský pavilón – Železníky, križovatka – VSS, križovatka – Nad jazerom, Važecká.
Náhradná autobusová linka x6 začne premávať na predĺženej trase: Nám. Maratónu mieru – Nová nemocnica – Spoločenský pavilón – Zimný štadión – Námestie osloboditeľov – Staničné námestie.
Náhradná autobusová linka x9 bude premávať na trase: Námestie Maratónu mieru – Nová nemocnica – Spoločenský pavilón.
Autobusové linky 5, 10, 11, 20L, 21, 23, 25, 32, 52, 56, x6, R1, N3 a N4 budú premávať v úseku medzi zastávkami SOŠ automobilová a Krajský súd s odklonom cez ulice Idanská a Toryská. Električková zastávka ZIMNÝ ŠTADIÓN bude premiestnená na Idanskú ulicu a zastavovať na nej budú spoje autobusových liniek 5, x6, R1, N3 a N4.

INFORMÁCIA PRE CESTUJÚCICH – ZAMESTNANCOV U. S. STEEL
Všetky spoje linky R1 počas striedaní pracovných zmien vykoná náhradná autobusová linka R1 v priamej trase (bez prestupu). Ranný spoj linky R5 bude premávať po Južnej triede v opačnom smere: Nám. osloboditeľov – Ryba – Barca – Železníky – VA USS s označením ako linka R8. Spojenie Námestie Maratónu mieru – Terasa – Vstupný areál USS zabezpečia autobusové linky x6, x9 s prestupom pri Spoločenskom pavilóne na električkovú linku R6.
Vybrané spoje autobusovej linky RA4 začnú premávať v predĺženej trase Havlíčkova – Okresný úrad – Poliklinika Sever – TU – Amfiteáter – Sídlisko KVP – VA USS. Ranný spoj autobusovej linky RA7 na 7 hod. do USSK bude premávať cez zastávky Palackého – Nám. osloboditeľov – Krajský súd.
V tejto súvislosti dochádza k zmenám v cestovných poriadkoch liniek 2, 3, 4, 5, 7, 9, R1 až R8, RA4, RA7, x6, x9 a 26.

www.dpmk.sk/aktuality/2018/od-soboty-dochadza-k-zmenam-v-mhd-na-moldavskej-ceste-elektricky-v-useku-sos

Updated: 2. apríla 2019 — 21:04

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.