Modernizácia električkovej trate – Kruhová križovatka Moldavská + Meniareň „E“

UČS 09  Kruhová križovatka Moldavská + Meniareň „E“ vo vozovni na Bardejovskej

—————————————————————————————————-

Na poslednom kontrolnom dni stavby MET odznelo veľa pozitívnych informácií pre Košičanov

Do odovzdania (31. 8. 2018) celej ukončenej stavby modernizácie košických električkových tratí (MET) investorovi (Mesto Košice) ostáva necelý týždeň. Zhotoviteľ diela (Eurovia SK) už má za sebou všetky preberacie a tri zo všetkých štyroch kolaudačných konaní. Žiadosť o vydanie posledného kolaudačného rozhodnutia chce podať na Košický samosprávny kraj dnes (23. 8. 2018), respektíve zajtra, 24. 8. 2018.
Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie dnes informoval Martina Petruška, viceprimátora mesta, a Pavla Lazúra, riaditeľa košického magistrátu, že všetky stavebné práce majú prakticky ukončené, a na stavbe robia už iba estetické úpravy. Začali už „ťahať“ biele čiary vodorovného dopravného značenia, a dátum odovzdania celej dokončenej stavby investorovi je nespochybniteľný. 
Stále platí, že po odovzdaní celého diela pre nás začína administratívny proces, ktorý končí vydaním kolaudačných rozhodnutí. Ako už odznelo sú štyri, pre nás je najpodstatnejšie to z Košického samosprávneho kraja, ktoré platí na električkové koľaje, aby po nich mohli začať jazdiť električky. V rámci štvrtého kolaudačného konania sa už preberacie konanie uskutočnilo, verím že ho Košický samosprávny kraj vydá čo najskôr, aby sme električky mali na trati v čo najskoršom možnom termíne. V deň odovzdania diela mestu (31. 8. 2018) dáme popoludní do užívania pre motoristickú verejnosť aj cesty na poslednom modernizovanom úseku stavby, vrátane tých na zmodernizovanej okružnej križovatke „Moldavská“. Chcem v tejto súvislosti poprosiť vodičov, aby pozorne sledovali dopravné značenia a rešpektovali ich, lebo posledný úsek stavby sa modernizoval niekoľko mesiacov, a mohlo by dôjsť k nejakej dopravnej kolízii,„zdôraznil M. Petruško. 
Autobusy mestskej hromadnej dopravy začnú po cestách posledného zmodernizovaného úseku stavby MET premávať v sobotu 1. septembra, v skorých ranných hodinách. Dôvodom je to, že odstránenie prenosných dopravných značení a postupné otváranie ciest môže trvať i niekoľko hodín, a mesto so zhotoviteľom chcú zabrániť prípadným dopravným nehodám. Vodiči si po niekoľkomesačnej uzávere ciest totiž musia zvyknúť na pôvodný režim cestnej premávky.

Dávajú výplne, dokončujú chodníky, cesty, obrubníky
Podľa Š. Bálinta, stavbári už montujú do bezpečnostných zábradlí na poslednom úseku stavby MET sklenené výplne, postupujú od Steel arény k okružnej križovatke „Moldavská“. Viceprimátora zároveň informoval, že do 31. augusta tam budú mať urobené a dokončené aj všetky chodníky, cesty, vrátane obrubníkov, ktoré dalo mesto urobiť, mimo stavby MET. 

www.kosice.sk/article.php?id=21632

Zmodernizovaných bude vyše tridsať autobusových zastávok

Viceprimátor Martin Petruško sa počas dnešného (23. 8. 2018) kontrolného dňa ešte vrátil k téme kanalizačných vpustí, a tiež sa opýtal na rôznofarebný povrch pri jednej z autobusových zastávok na Moldavskej ceste. Zareagoval tak na kritický novinový článok, ktorého autor tvrdil, že to vyzerá hrozne. 
Ohľadom vpustí, ktoré sú po zaasfaltovaní cesty vyrezané a opäť osadené späť, vysvetlilo mesto aj Eurovia viackrát verejnosti i novinárom, že ide o alternatívne riešenie, vďaka ktorému dokážu stavbári osadiť vpuste výškovo čo najpresnejšie k povrchu vozovky. 
Pomaly každý týždeň sme v novinách ako sa to robí nekvalitne. Takáto alternatíva sa robí na stavbách bežne nielen v Košiciach, ale aj v iných mestách. Novinári by si mali pozrieť že je to tak robené napríklad v Miškolci, alebo v Budapešti. Alternatívne dvíhanie uličných vpustí sa bežne robí aj v Národnej diaľničnej spoločnosti, alebo Slovenskej správe ciest. Nie je to nič nové, neporušujeme tým žiadnu normu. A čo sa týka farby asfaltu okolo vpustí, ktorý dávame po ich vyfrézovaní, spätnom osadení a nastavení výšky že je vraj potom inej farby, ako asfalt na ceste? O týždeň budú mať oba asfalty rovnakú farbu. Čo sa týka toho kvázi veľmi „farebného“ povrchu námestíčka pri autobusovej zastávke, nemusia mať Košičania žiadne obavy. Pri ďalšej stavbe, samozrejme mimo stavby MET, bude v meste nielen táto zastávka, ale ešte aj ďalších vyše tridsať kompletne zrekonštruovaných,“ uviedol riaditeľ košického závodu Eurovie SK, Š. Bálint. 
Mesto Košice má už pripravený projekt modernizácie spomínaných autobusových zastávok, ktoré budú po zrekonštruovaní vybavené najmodernejšími prvkami, ako napríklad svetelnými tabuľami s časom odchodu jednotlivých liniek. Pôjde o investíciu vo výške okolo jedného milióna Eur. V rámci projektu budú zrekonštruované kompletne aj povrchy v okolí zastávok, pribudnú tam aj nové, z dôvodu bezpečnosti ľudí osvetlené priechody pre chodcov.
V jednom z novinových článkov sa objavila i kritika, že mesto v súvislosti s obrubníkmi na priechodoch pre chodcov nemyslelo vôbec na bezbariérovosť.
Dovolím si povedať že práve jedným zo základných a najdôležitejších prvkov celej tejto stavby je ten, aby bola po dokončení predovšetkým bezpečná. Priechody pre chodcov, ktoré boli urobené ako súčasť stavby modernizácie električkových tratí, spĺňajú aj tie najprísnejšie bezpečnostné normy,“ reagoval viceprimátor. 

www.kosice.sk/article.php?id=21633

—————————————————————————————————-

Mesto a polícia vyšli v ústrety motoristom, zvýšili priepustnosť križovatky „Moldavská“
Po uzavretí (7. 4. 2018) okružnej križovatky „Moldavská“ z dôvodu prác na modernizácii košických električkových tratí (MET) mohli motoristi jazdiť iba v jednom jazdnom pruhu, z Triedy SNP na Moldavskú vpravo smer OC Optima, respektíve, takisto iba v jednom jazdnom pruhu z Moldavskej od Optimy vpravo, smer Alejová. 

Mesto v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Košiciach situáciu prehodnotilo, rozhodlo sa vyjsť v rámci daných možností motoristickej verejnosti v ústrety, a preto zabezpečilo zvýšenie priepustnosti uvedenej lokality pre motorové vozidlá. Konkrétne, dočasnou úpravou svetelných signálnych plánov a zvislého dopravného značenia (vodorovné bude upravené dňa 5.5.2018), ktoré zabezpečia zvýšenie priepustnosti križovatky počas prác na rekonštrukcii kruhovej križovatky, a tiež tomu zodpovedajúcim náhradným trasám.
Spomínanými prvými úpravami, ku ktorým došlo už v pondelok (30.4.2018), bola docielená zvýšená priepustnosť okružnej križovatky „Moldavská“ v smeroch :
-od Hornbachu dvoma rovnými jazdnými pruhmi, pričom ľavý bude združený ako rovný a ľavý + samostatný pravý pruh;
-od Optimy dvoma rovnými jazdnými pruhmi, pričom ľavý pruh bude združený ako rovný a ľavý + samostatný pravý pruh;
Mesto Košice aj dopravná polícia upozorňujú vodičov motorových vozidiel, aby v súvislosti s týmito dopravnými zmenami venovali zvýšenú pozornosť sledovaniu dopravného značenia – radenia v okolí križovatky „Moldavská“. 
Motoristov čaká v najbližšej dobe aj ďalšia pozitívna zmena, ktorá by im mala byť nápomocná predovšetkým z bezpečnostného hľadiska pri výjazde z Popradskej ulice na Triedu SNP, alebo naopak, pri vjazde z Triedy SNP v smere od amfiteátra do Popradskej ulice. Obrubník bezpečnostného trojuholníka, ktorý je situovaný pri výjazde z Popradskej na Triedu SNP, bude totiž omnoho viditeľnejší ako tomu bolo doteraz, mesto rozhodlo o jeho označení žlto – čiernym šrafovaním. 

www.kosice.sk/article.php?id=20987

—————————————————————————————

Začali sa práce na kruhovej križovatke

V sobotu 7. apríla sa začali práce na kruhovej križovatke Moldavská- Trieda SNP- Alejová. Prejazd motorových vozidiel je možný len v dvoch smeroch, vodiči si na zmenenú situáciu pomaly zvykajú. Úseky sú označené dopravnými značeniami a k dispozícii sú aj odporúčania pre vodičov. Práce budú trvať do konca augusta.

Na ďalšom z pravidelných kontrolných dní na stavbe Modernizácie električkových tratí sa zúčastnili predstavitelia mesta, zástupcovia zhotoviteľa – spoločnosti EUROVIA a.s. a Dopravného podniku mesta Košice, aby osobne preverili situáciu po uzavretí významného dopravného uzla. Riaditeľ magistrátu Pavol Lazúr sa zaujímal o priebeh prác počas prvých dní na tomto komplikovanom úseku. Zhotoviteľom bol ubezpečený, že všetko ide podľa plánu a bez výraznejších komplikácií.

Úsek od Idanskej po Steel arénu je rozpracovaný, sme už za všetkými prekládkami, máme spodky a tento týždeň sa púšťame do samotnej konštrukcie električkového telesa. Pracujeme samozrejme aj na križovatke na Moldavskej, na ktorej sa po rekonštrukcii zlepší priepustnosť a čo sa týka električkových tratí, križovatka bude kopírovať cestu. Polomer koľaje v električkovom okruhu je navrhnutý 42,5 m a nájazdy v polomeroch 35 m,“ povedal riaditeľ košického závodu EUROVIA SK, Štefan Bálint.

Na stavbe na kruhovej križovatke na Moldavskej aktuálne pracuje od 150 do 200 ľudí, investor uvažuje o tom, že podľa potreby bude umožnené pracovať aj vo večerných hodinách. 

www.kosice.sk/article.php?id=20895

—————————————————————————————-

Odporúčania pre vodičov po začatí prác na kruhovom objazde na Moldavskej

Z dôvodu uzavretia okružnej križovatky Moldavská – Trieda SNP – Alejová musia vodiči využívať náhradné trasy, pretože prejazdnými cez stavenisko sú v jednom pruhu iba smery z Triedy SNP doprava na Moldavskú, smer OC Optima a z Moldavskej od Optimy doprava, smer Alejová. Vjazd do okružnej križovatky a prejazd ňou je úplne zrušený zo smeru Moldavská od centra a z Alejovej od Železníkov.
Dopravný expert Ing. Pavel Titl odporúča vodičom zo smeru od Rožňavy v smere do centra mesta použiť náhradnú trasu s odbočením doprava v mimoúrovňovej križovatke Červený rak (pod Optimou) s prejazdom rýchlostného obchvatu po križovatku VSS, na ktorej môžu odbočiť doľava a pokračovať po Južnej triede v smere do centra mesta. 
Zo smeru Alejová je niekoľko možností v smere jazdy na Terasu. Optimálne je odbočiť na križovatke Alejová – Gemerská k OC Cassovia a po ulici Pri prachárni okolo Nay a Merkury Market prejsť na rýchlostný obchvat Červený rak, s pokračovaním cez mimoúrovňovú križovatku Červený rak rovno po Myslavskej ceste a po Triede KVP na most Moskovská, ďalej na Toryskú ulicu v smere na Magistrát mesta Košice.
Zo smeru od centra mesta (Štúrova, Steel aréna) pre smer Rožňava (U. S. Steel a letisko) vedie optimálna trasa po Toryskej a Moskovskej až na Sídlisko KVP, s pokračovaním po Triede KVP okolo Luníka IX ku križovatke Červený rak (pod Optimou), s možnosťou pokračovať rovno po rýchlostnom obchvate v smere na križovatku VSS, resp. respektíve s ďalšou možnosťou odbočiť doprava smer Rožňava.
Vzhľadom na skutočnosť, že uzavretie okružnej križovatky, ktorou denne prechádza vyše 70 tisíc motorových vozidiel, znamená zníženie plynulosti dopravy v širšom okolí, najmä v uzle Moldavská – Popradská (Hornbach, OBI, Kaufland), ktorou sú trasované obchádzkové trasy autobusov MHD a prímestskej autobusovej dopravy, odporúča Ing. Titl vodičom motorových vozidiel sa tomuto dopravnému uzlu vyhnúť a využiť vyššie uvedené obchádzkové trasy.

www.kosice.sk/article.php?id=20887

——————————————————————————————

V sobotu 7.4.2018 ráno sa uzatvára pre stavebné práce MET okružná križovatka tr.SNP – Moldavská – Alejová. Prejazd bude možný cez križovatku len z triedy SNP v jednom jazdnom pruhu doprava Moldavská smer Hornbach, a zo smeru Moldavská od Hornbachu v jednom jazdnom pruhu doprava Alejová smer Železníky. Z Moldavskej od centra bude križovatka uzavretá na úrovni výjazd Lidl – Werferova, z Alejovej bude križovatka uzavretá na úrovni čerpacej stanice, kde bude zriadený dočasný koľajový prejazd. Pre obsluhu tr.SNP č.63-75 bude dočasne otvorený prejazd cez koľajnice pri vjazde k obytným domom s príjazdom od križovatky tr.SNP – Bardejovská.
Doporučené obchádzky: smer tr.SNP – Alejová cez Bardejovskú, Popradskú, prepojovaciu komunikáciu VŠA /Hornbach – Cassovia/. Pre smer Alejová – tr.SNP cez Gemerskú – Rastislavovu – Štúrovu – Toryskú. Pre smer Moldavská od centra Moldavská k Hornbachu cez Toryskú – tr.SNP – Moldavská. Vzhľadom na stavebné práce pred Steel arénou a súdmi, kde bude možný prejazd iba v jednom jazdnom pruhu pre každý smer, sa doporučuje v smere do a z centra /Nám. osloboditeľov – Štúrova/ využiť náhradné trasy cez Festivalové námestie resp. križ. VSS.
Ešte upozornenie: pre automobilovú dopravu sa úplne uzatvára úsek Štúrovej medzi Dunajskou a Toryskou – aj dnes prejazdný smer do centra sa odkláňa do Idanskej.

Zdroj: Ing. P. Titl

——————————————————————————————

V súvislosti s pokračujúcimi prácami na druhej etape modernizácii električkových tratí dôjde v termíne od 24.7.2017 k úplnej uzávierke pravého jazdného pruhu Moldavskej ulice v úseku od kruhového objazdu po čerpaciu stanicu Slovnaft v smere na OC Optima. Doprava bude zúžená do jedného jazdného pruhu a najvyššia povolená rýchlosť v danom úseku bude znížená na 30 km/h (viď grafická príloha). O priebehu a ukončení prác v dotknutom úseku Vás budeme včas informovať. Prosíme obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Košice – Západ o trpezlivosť a dôsledné dodržiavanie dočasného dopravného značenia.

Updated: 2. apríla 2019 — 21:00

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.