Modernizácia električkového uzla – križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda

Úplná uzávierka prejazdu Štúrova – Nám. osloboditeľov
info—uplna-uzavierka-prejazdu-sturova—nam.-osloboditelov

Ďalšie zmeny v MHD od 9. augusta
info—dalsie-zmeny-v-mhd-od-9.-augusta

————————————————————————

Po podpise Zmluvy o dielo a odovzdaní staveniska, ktoré prebieha v týchto dňoch, sa v nasledujúcom týždni (začiatok mája 2015začnú stavebné práce na Modernizácii električkových uzlov z rozsahu MET v Košiciach. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva zo siedmich ucelených častí, ktoré sa budú z praktických dôvodov a s ohľadom na požiadavku realizácie modernizácie električkových uzlov za súčasnej obmedzenej prevádzky realizovať ako samostatné stavby: 1. Križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda s napojením na zrekonštruovanú trať na Južnej triede 2. Obratisko Amfiteáter 3. Úsek trate obratisko Amfiteáter – križovatka TIP TOP 4. Križovatka TIP TOP po križovatku Čsl. armády – Zimná ul. 5. Obratisko Havlíčkova 6. Križovatka Trieda SNP – Bardejovská a ul. Bardejovská po DPMK 7. Križovatka Námestie Maratónu mieru – úsek „ľavé odbočenie“ z Komenského ul. smer Hviezdoslavova – Masarykova ul. Modernizácia vybraných úsekov pozostáva z prestavby existujúcej električkovej cesty za účelom zvýšenia jej bezpečnosti a technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov (vybudovanie novej konštrukcie električkového spodku a zvršku so zabudovaním elektricky ovládaných výhybiek a ich ohrevu. Súčasťou modernizácie je aj trakčné vedenie, vybudovanie nových nástupíšť, nového informačného systému…) vďaka čomu sa zlepšia a skvalitnia jej technické parametre.

Updated: 2. apríla 2019 — 21:22

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.