Mlynský náhon – oprava

Mlynský náhon opäť napustený

—————————————————————————————

Oprava ukončená…

——————————————————————————————–

Práce naďalej pokračujú. Mlynský náhon stále vypustený. 
Cez zimu sa na ňom korčuľovať nebude.

http://www.kosicednes.sk/mlynsky-nahon-bude-v-zime-bez-ladu/

————————————————————————————

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku spozorovali priesaky v hrádzi v polovici júla. Voda presakovala z Mlynského náhonu do koryta Hornádu.

Po niekoľkých dňoch sa priesaky rapídne zväčšili. „Zhruba  na deviatich  miestach spôsobovali zosuv a deštrukcie hrádze. Na základe toho mesto zvolalo krízový štáb a primátor mesta vydal príkazný list na odstránenie havárie,“ uviedol hovorca vodohospodárskeho podniku Ľuboš Krno.

Podľa hovorcu Ľ. Krna mohlo dôjsť k vážnemu ohrozeniu stability hrádze a pri potenciálnych povodňových prietokoch aj k ohrozeniu obyvateľov mesta Košice. Vykonali preto urgentný geologický prieskum a určili spôsob sanácie – vybudovaním podzemnej tesniacej steny v dĺžke približne 130 metrov do hĺbky asi 7 metrov.

„S prácami sa začalo v sobotu 15. augusta a pokračujú stále. Predpoklad ukončenia prác je podľa zmluvy s dodávateľom,  spoločnosťou KOSPER, najneskôr do konca novembra, pričom je však pravdepodobné, že sa im to podarí ukončiť aj skôr,“ dodal hovorca.

Predpokladaná cena, ktorú zaplatí Slovenský vodohospodársky podnik, je zhruba 300-tisíc eur.

http://www.kosicednes.sk/vypustit-mlynsky-nahon-bolo-nevyhnutne-mohlo-dojst-k-ohrozeniu-obyvatelov-kosic/

Updated: 27. marca 2019 — 21:53

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.