Mlynský náhon opäť napustený

Oprava zhýbky potoka a náhonu

V druhej polovici marca bol Mlynský náhon vypustený opäť. Dôvodom však nie je len rutinná údržba a čistenie od odpadu, ale aj rekonštrukcia vykonávaná na Čermeľskom potoku Povodím Bodrogu a Hornádu.

Potok pri zvýšenom prietoku spôsobuje problémy v Mlynskom náhone. Pred dvoma rokmi poškodil dno koryta náhonu a naposledy tak ohrozil aj Staré Mesto počas minuloročných povodní.

Rekonštrukčné práce na takzvanej zhýbke potoka a náhonu, čiže mimoúrovňovom križovaní tokov, ktorá sa nachádza pri Rybe by sa mali začať 15. mája. Bude potrebné rozobrať dno náhonu a nanovo utesniť strop zhýbky. Cieľom rekonštrukcie je zamedziť nekontrolovateľný prítok vody z Čermeľského potoka do Mlynského náhonu. Postup prác bude závisieť od dodávateľa, ktorý v týchto dňoch vzíde z výberového konania, avšak nemalo by to trvať dlhšie ako do konca júla.

www.kosice-city.sk

Mlynský náhon opäť napustený

Dnes (2.9.2011) sa začal na Severe napúšťať Mlynský náhon, ktorý bol uzatvorený z dôvodu rekonštrukcie vpuste Čermeľského potoka. Po roku budú môcť opäť malí aj veľkí korčuliari využiť, v prípade priaznivého počasia, toto prírodné klzisko. Upozorňujeme širokú verejnosť, že pohyb po ľadovej ploche je na vlastnú zodpovednosť. Touto cestou ďakujeme Správe mestskej zelene Košice a Povodiu Bodrogu a Hornádu za spoluprácu.

www.kosicesever.sk

Updated: 27. marca 2019 — 21:59

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.