Mladí železničiari + etnohudba

Mladí výpravcovia, sprievodcovia, výhybkári či členovia vlakovej čaty. V týchto úlohách sa po približne štvrťstoročí vracajú na Košickú detskú historickú železnicu deti ako malí železničiari v uniformách. Presne tak, ako to po desaťročia zažívali tisícky návštevníkov železničky v minulom storočí. Železnička v Čermeľskom údolí je tak jedinou na Slovensku, ktorá umožní deťom plniť si ich veľký sen o železnici. Takáto atrakcia je navyše ojedinelou aj v širšom regióne.

„Naše občianske združenie Detská železnica Košice prevzalo železničku v minulom roku a jedným z našich hlavných cieľov bolo prinavrátiť železničku deťom. Deti od začiatku prejavili veľký záujem o obsluhu železničky a nám sa podarili sformovať skupinu takmer dvadsiatky chlapcov a dievčat, ktorí v už v tejto sezóne začnú na našej železničke pracovať. Za sebou už majú prvú zmenu, kde boli poučení o bezpečnosti a zvládli prvé základné návesti a zručnosti a pred sebou zodpovednú prácu pod dohľadom železničiarov a animátorov. Ponukou zmysluplne stráveného času chceme nielen zatraktívniť našu železničku, ale prispieť aj k plneniu projektu prevencie kriminality mládeže, na ktorý sme získali financie z Ministerstva vnútra SR,“ povedal riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehotský.
Deti budú na železničke vždy pod dozorom odborne zaškolených a zacvičených pracovníkov železničky a okrem nich sa do rôznych dobrovoľníckych aktivít zapoja aj ich rodičia. Pôjde napríklad o prípravu dreva, údržbu areálu železničky, či pomoc pri záchrane a obnove historických vozidiel železničky, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako hnuteľné národné kultúrne pamiatky.
Do prvej skupiny detí sa zapísali chlapci a dievčatá od sedem do 14 rokov. Pochádzajú pritom nie len z Košíc a blízkeho okolia, najvzdialenejší záujemca bude dochádzať až z Gelnice. Deti budú na železničke počas víkendov najmenej jedenkrát v mesiaci. Najbližšie sa malí železničiari na železničke objavia túto nedeľu, 3. júna 2012 predpoludním.

Ako sa stať Mladým železničiarom?
Žiadosť s udaním mena a priezviska, veku, trvalej adresy a kontaktu pošlite mailom na adresu kezeleznica@gmail.com alebo písomne na OZ Detská železnica, Aténska 15, Košice 040 13.

 
Etnohudba sveta alebo pôvodné nástroje planéty Zem
 
V nedeľu sa na konečnej stanici Alpinka predstavia majstri pôvodných hudobných nástrojov z najrôznejších končín sveta. Zaznie Didgeridoo – domorodý dychový nástroj austrálskych Aborigénov, ktorý je pravdepodobne vôbec najstarším hudobným nástrojom na svete, africké drevené bubny, tepané z celých kusov kmeňov stromov či pôvodné ázijské flauty a píšťaly a mnoho ďalších.
V troch polhodinových blokoch návštevníkom železničky hru na nástrojoch predvedú hudobníci z Košíc, ktorí sa hre na tieto nástroje venujú dlhodobo a za sebou majú množstvo vystúpení. Navyše v pútavom rozprávaní predstavia aj kultúry, ku ktorým tieto hudobné nástroje patria. Prvý blok začne na stanici Alpinka o 11:30, ďalšie dva o 13:30 a 15:30. Všetky vystúpenia sú bezplatné.

Updated: 10. apríla 2019 — 22:12

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.