Minulosť mlynov na Mlynskom náhone

Výstava o minulosti mlynov na Mlynskom náhone v Košiciach predstaví pozoruhodný nález pamiatok zo začiatku 17.storočia objavených pri regulácii mlynského náhonu v rokoch 1942-1943 pri Dolnom mlyne. Súbory nálezov 120 tesárskych sekier a rôznych iných remeselníckych nástrojov, poľnohospodárskeho náradia, podkov, stavebných kovaní, zámkov, kľúčov a predmetov do domácností, spolu s drobnými predmetmi z farebných kovov a mincami boli pravdepodobne súčasťou zaniknutého mlyna a dielní, existujúcich pri tomto mlynskom zariadení. Výstava k histórii košických mlynov a mlynárov priblíži cechové písomnosti a pamiatky združeného cechu mlynárov a tesárov a predstaví aj málo známe výkresy a stavebné návrhy košických mlynov z 18.-19.storočia.

Updated: 14. apríla 2019 — 21:14

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.