Mini skanzen

Revitalizácia priestranstiev za historickou účelovou budovou Východoslovenského múzea. 

V tomto priestore chceme realizovať (viacúrovňovo) spojenie dvoch kultúrnych inštitúcií – múzea a knižnice oddychovo – relaxačnou zónou vstupmi cez budovy múzea a knižnice, a otvorenými – voľnými vstupmi zo Strojárenskej a Hviezdoslavovej ulice. Viacúrovňovou terénnou a parkovou úpravou chceme rozšíriť existujúce priestory (Expozícia dreveného kostolíka a zvonice), o priestor súčasného parkoviska. Pôjde o tieto stavebné aktivity:

– výstavba podzemného parkoviska pre návštevníkov múzea a knižnice
(bezplatné- podmienka územného plánu mesta),
– terénne úpravy, verejné osvetlenie, sadové úpravy,
– rekonštrukcia exteriérovej expozície a realizácia nových zrubových stavieb zvoníc,
– výstavba pódia, fontány,
– živá botanická zbierka,
– technické zázemie pre čitáreň a výstavy v exteriéri.

Updated: 28. marca 2019 — 20:37

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.