Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene

I.) Mestský park rekonštrukcia a revitalizácia zelene: 1) Účel stavby: adaptácia Mestského parku v Košiciach na kvalitné parkové prostredie so zachovaním historických hodnôt parku pre realizáciu kultúrnych aktivít.. 3) Celková plocha riešeného územia – park: 126 163,5 m. 6) Správca VO: Fy. Eltodo Košice. 7) Užívateľ stavby: bežní návštevníci parku, návštevníci rôznych kultúrno spoločenských podujatí v parkunizácie. 8) Termín ukončenia výstavby: do 31.12.2012.

Staršie fotografie z rekonštrukcie parku:

Viac fotiek z parku:

9) Okruhy problémov, ktoré by mal projekt revitalizácie parku riešiť: a) Schátralý stav verejného osvetlenia riešené v DSP, b) Zlý stav chodníkov, cyklistického mostíka, detského ihriska, vodných nádrží popri pešom ťahu k železničnej stanici riešené v DSP, c) Havarijný stav krytu civilnej obrany a devastácia jeho okolia asanácia riešená v DSP, d) Nefunkčné prírodné jazierko západne od tenisového areálu a jeho neprepojenie s parkom (momentálne je odčlenené od parku ako súčasť kúpaliska) riešené v SO terénne úpravy v DSP, e) Viaceré navzájom nezosúladené oplotenia v území, chýbajúca koncepcia oplocovania riešené v DSP symbolické oplotenie ( SO mobiliár), f) Vandalizmus a prítomnosť asociálov, prostitútiek, – bude riešené v 2. Etape projektu kompletným oplotením parku, g) Absencia organizácie pobytu psov a odstraňovania ich exkrementov riešené v rámci Prevádzkového poriadku parku v DSP, h) Absencia jasnej sadovníckej koncepcie -nevhodná výsadba v južnom cípe parku, náhodné dosadby riešené v DSP, i) Nízka bezpečnosť v parku najmä vo večerných hodinách riešené v DSP SO Verejné osvetlenie a kamerový systém; kompletné oplotenie parku, j) Nefunkčné osvetlenie pamätníkov, ich nevhodné umiestnenie a absencia údržby kovových plastík riešené v DSP úpravy okolo pamätníkov, k) Absencia zázemia pre návštevníkov parku (WC, občerstvenie a pod.), l) Absencia jasne definovanej prístupovej komunikácie (zásobovacej cesty) pre bývalý korčuliarsky pavilón vonkajšiu časť krytej plavárne, hudobný altánok a údržbu parku čiastočne riešené v DSP, čiastočne riešené samostatnou PD súkromného sektora. 10) Nevyhnutné zrealizovať v mieste objektu správy minimálne 1 geologický vrt. 11) Rekonštrukcia: 11.1) Stavebné objekty : 11.1.1) Revitalizácia mestského parku, 11.1.2) Asanácie a demontáže, 11.1.3) Terénne úpravy, 11.1.4) Spevnené plochy, 11.1.5) Sadové úpravy, 11.1.6) Prvky malej architektúry, 11.1.7) Ihriská a športoviská, 11.2) Objekt správy parku, 11.3) Úprava komunikácií Rumanova a Staničné námestie, 11.4) Prekládka a doplnenie vonkajších rozvodov NN, 11.5) Verejné osvetlenie a exteriérový kamerový systém, 11.5.1) Verejné osvetlenie, 11.5.2) Exteriérový kamerový systém, 11.6) Zavlažovacie potrubie a polievací vodovod, 11.7) Prípojka VN, 11.8) Rekonštrukcia mostíka, 11.9) Rekonštrukcia historického jazierka, 11.10) Vonkajší rozvod pitnej vody, 11.11) Vonkajšia kanalizácia, 11.12) Trafostanica 2x 400 kVA,

Výrub v Košiciach: Mestský park bude bezpečnejší a krajší

Košice – Správa mestskej zelene Košice začala dnes ráno s prvou etapou výrubu stromov v Mestskom parku. Chcú ho premeniť na zelené srdce mesta.

Výrub a následná výsadba stromov a iných rastlín je súčasťou víťazného architektonického návrhu z roku 2010 a investičného projektu Rekonštrukcia a revitalizácia Mestského parku v rámci investičných projektov Košice – Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. V nasledujúcom období okrem 145 stromov pribudne v Mestskom parku aj takmer 15 000 rastlín a iných drevín.

„Počas dnešného dňa na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Mestskom parku vyrúbu 43 prevažne chorých a starých stromov. Keďže bezpečnosť ľudí je aj v tomto prípade na prvom mieste, okolie stromov určených na výrub je uzatvorené a pod dohľadom príslušníkov mestskej polície. Samotný výrub sa začal o 6:00, kedy sa v tejto časti mesta pohybuje najmenej ľudí,“ uviedla hovorkyňa košického magistrátu Martina Viktorínová.

Mnohé zo stromov určených na výrub sú choré, staré a ohrozujú životy ľudí. „Posledným dôkazom bol aj strom pri vstupe do Mestskej plavárne, ktorý v septembri 2011 samovoľne spadol priamo na chodník, po ktorom denne prechádzali návštevníci kúpaliska. Dnešným výrubom sa dostávame zase o krok bližšie k úspešnej realizácii investičného projektu Rekonštrukcia a revitalizácia Mestského parku a k premene parku na zelené srdce mesta Košice,“ povedala Viktorínová.
 

www.topky.sk

Začala sa revitalizácia Mestského parku. Dnes v ňom zrezali desiatky stromov. Pracovníci mestskej zelene od rána vyrúbali 43 stromov. Povolenie vydal Obvodný úrad životného prostredia. Mesto však deklaruje, že vyrúbané stromy nahradia novými. Pribudnúť by ich malo 145 a tisícky kríkov. Revitalizácia parku je súčasťou investičného projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Pribudnúť by mali nové chodníky, osvetlenie či lavičky. Pribudnúť by mali aj kamery. Celková revitalizácia parku by mala byť ukončená v lete budúceho roka.

RadioKosice

Viac o plánovanom výrube: http://www.kosice.estranky.sk/clanky/vyrubms.html

Updated: 1. apríla 2019 — 20:11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.