Mazníky koľají na Južnej triede

Po sťažnostiach obyvateľov Južnej triedy ohľadom hlučnosti električkovej dopravy sa dňa 11.8. 2014 uskutočnilo pracovné stretnutie starostu Mestskej časť Košice – Juh so zástupcami DPMK, a.s. Košice. 
Jedným z prvých opatrení je zníženie rýchlosti električiek v nočných hodinách od 20,00 do 06,00 hod. a umiestnenie zariadenia na premazanie koľajníc.

Prvé mazníky koľajníc sú už namontované:

Stanovisko DPMK, a.s. v predmetnej veci:

Dňa 19.8.2014 nám bol doručený Váš list so sťažnosťou na vysokú hlučnosť električkovej dopravy. Táto situácia nás mrzí a jej pôvodom je dlhodobo nedostatok finančných prostriedkov na údržby tratí. Ide o problém, ktorý pretrváva dlhé roky.

V súčasnosti sa začali modernizovať vybrané úseky električkových tratí. Tie, ktoré v tejto fáze neprejdú komplexnou modernizáciou budú v najbližších mesiacoch osadené mazníkmi na mazanie koľají, čo zníži ich hlučnosť.

Rovnako plánujeme v najbližšej dobe opätovne obnoviť brúsenie koľají, čo tiež zníži hlučnosť električkových tratí.

Okrem uvedených plánovaných aktivít sme dňom 13.9.2014 zaviedli aj okamžité opatrenia :

– všetky manipulačné a služobné jazdy v časoch od 20,00 hod. do 06,00 hod. sú obmedzené na maximálnu rýchlosť 40 km/h

– v čase od 20,00 hod. do 06,00 hod. je stanovená maximálna rýchlosť 30 km/h na úseku Astória – Stará nemocnica – Ryba

Dodržiavanie maximálne povolenej rýchlosti budeme pravidelne kontrolovať a jej nedodržanie aj postihovať.

Veríme, že nami prijaté opatrenia znížia hlučnosť električkovej dopravy vo vašej lokalite.

Stanovisko DPMK

Updated: 2. apríla 2019 — 21:51

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.