Mäsokombinát – Nad jazerom

Začala sa výstavba OC Kaufland a Obchodnej galérie Nad jazerom. Okrem iného sa upraví križovatka Slanecká – Napájadlá tak, ako je pri HM Tesco – v priamom smere rozšíri cestu na 2×2 jazdné pruhy, plus z centra doprava a z Krásnej doľava samostatné odbočovacie pruhy dlhé 80 metrov. Pozdĺž Slaneckej v upravovanom úseku cca 220 metrov sa vybuduje chodník – od Krásnej medzi cestou a električkou, od centra medzi cestou a Kauflandom /zrekonštruuje sa ten existujúci panelový/. V križovatke bude nový priechod pre peších, celý úsek upravenej Slaneckej sa osvetlí novým ledkovým VO a v križovatke bude nová svetelná signalizácia v koordinácii s križovatkou HM TESCO. Hotové by malo byť všetko vrátane Kauflandu v novembri. Investor Istrofinal, stavebník Strabag ZIPP.

—————————————————————————————————

Bola podaná žiadosť o stanovisko EIA – posúdenie vplyvu na životné prostredie pre posúdenie výstavby a prevádzky dvoch obchodných centier OC KAUFLAND a NÁKUPNÁ GALÉRIA a parkoviska pre zákazníkov.
OC KAUFLAND a NÁKUPNÁ GALÉRIA zabezpečujú predaj tovarov a služieb pre širšiu spádovú oblasť. Jedna sa o veľkokapacitnú širokosortimentnú predajňu potravín, drogistického tovaru a doplnkového priemyselného tovaru pre domácnosť. OC je navrhnuté podľa doterajších skúsenosti investora s prevádzkou podobných zariadení. Zariadenie ma zabezpečiť skvalitnenie oblasti obchodu a služieb, s doplnením aj koncesionárskeho predaja a služieb. Výhodou riešenia je vybudovanie bezplatného parkoviska priamo pri predajni.
kaufland_jzr.jpg

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oc-kaufland-nakupna-galeria-kosice

Ešte v septembri 2007 miestne zastupiteľstvo schválilo investičný zámer pre výstavbu Supermarketu Bala, ktorý sa mal nachádzať v areáli mäsokombinátu.
V roku 2009 došlo k zmene územného plánu lokality na občiansku vybavenosť. Firma Fordin tam v spolupráci s firmou Sus Investment plánovala vybudovať obchodné centrum za 15 miliónov eur. Zámer chceli realizovať v dvoch fázach. V prvej sa mal postaviť McDonald´s, v druhej Kaufland a obchodná galéria. Na území už prebehol rozsiahly výrub stromov.
V týchto priestoroch už došlo k niekoľkým požiarom a takisto sa tam už viac krát našli jedovaté chemikálie. Majiteľ budovy, spoločnosť Fusta, s. r. o., ktorá ju odkúpila v roku 2010, bol vyzvaný, na zabezpečenie objektu pred vniknutím cudzích osôb.

Updated: 28. júna 2019 — 21:29

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.