Malinovského kasárne

Malé a veľké delostrelecké kasárne (Malinovského kasárne) Košice, Moyzesova ulica.

Podľa mapy mesta z roku 1869 bola plocha, na ktorej sa v súčasnosti nachádzajú budovy delostreleckých kasární označená ako „felsó kül sétány“ – horná vonkajšia promenáda.

 V rokoch 1883-1886 na tomto úseku glacis a zároveň na mieste prvého klziska mesta bolo postavených dvoje delostreleckých kasární.  V južnom úseku plochy parcely sa nachádzal hipodróm. Jazdiareň v severnom cípe, staviteľa Petra Jakaba (dnešná športová hala) bola postavená v roku 1903.

Dostavby do roku 1912, ale aj v medzivojnovom období boli realizované v  pôvodnej typovej koncepcii a uchovali charakter vojenského súboru. 

Do druhej polovice 20.storočia datujeme zanedbateľné úpravy a nekoncepčné prístavby. V tom čase boli odstránené pôvodné výplne otvorov, dlážky a dlažby, použité nepriedušné nátery murív, atď.

Ďalšie fotografie z Malinovského kasární:

http://www.kosice.estranky.sk/clanky/vystavba/projekty—ostatne/malinovskeho-kasarne.html

Updated: 27. marca 2019 — 21:33

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.