Májová cyklojazda 2011

Spolok na podporu skrášľovania Košíc, Mlynská 6, 
PO Box L 37, 040 01 Košice

C Y K L O P O Z V Á N K A

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc, Cyklokrúžok na SPŠ Elektrotechnickej v Košiciach,

Cyklistická únia mesta Košice,  ŠŠK KAC Jednota Košice Turistické oddiely mládeže Krtko a Salamander

a MIC Košice Vás pozývajú na podujatie

 

M Á J O V Á   C Y K L O J A Z D A    2 0 1 1

 

ktorý sa uskutoční v sobotu 21.mája 2011 v čase od  9,00 – 10,00 hod.

Zraz: Dolná brána (pred Vedeckou knižnicou)

Cieľ stretnutia :

1.      Ukázať množstvo a silu cyklistov, aby na nás mysleli radní tohto mesta ako aj ÚHA pri budovaní cyklochodníkov a riešení dopravných uzlov(bicykel je tiež dopravný prostriedok), získať rešpekt zo strany motoristov a chodcov (sídl. Furča, Ťahanovce a KVP nemajú cyklochodník v spojení s centrom mesta).

2.      Krátky príhovor primátora mesta (pozvaný)

3.      Propagačná jazda po trase: Hlavná-Komenského-Watsonova-ul.Čsl.armády-Moyzesova-Štúrova-Hlavná (cca 6 km -30 min nejde o preteky)

 

Široká cyklistická verejnosť sa zapíše do zoznamov pri Dolnej bráne v čase od  8,30 – 9,10 hod (podklad pre celkový počet zúčastnených, ale aj pohyb po miestnych komunikáciách)

 UPOZORNENIE: Cyklisti do 15 rokov – povinná prilba !!!  Pre ostatných cyklistov odporúčaná.

 

Dajte túto akciu na známosť svojim priateľom, ktorí bicyklujú a nie je im ľahostajné, že nemajú vytvorené podmienky pre tento spôsob dopravy ani v 21.storočí v Európskom hlavnom meste kultúry 2013!

  

Organizátor:            SPŠE, Komenského 44, Košice

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Orgonáš, email : jeanjak @ azet.sk

 

Na vedomie: primátor mesta, predseda KSK, ÚHA, starostovia MČ, základné a stredné školy mesta, široká cyklistická verejnosť, poisťovne, predajcovia bicyklov.

  

Spolok na podporu skrášľovania Košíc, 
Cyklokrúžok na SPŠ Elektrotechnickej v Košiciach,

Cyklistická únia mesta Košice,  ŠŠK KAC Jednota Košice 
Turistické oddiely mládeže Krtko a Salamander

a MIC Košice

Updated: 15. apríla 2019 — 22:11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.