Lorinčík – zaujímavosti a tajomstvá

Kedy ste boli naposledy v Lorinčíku? Čo tam poznáte? Prekvapíme Vás? Ak tam bývate, alebo to trochu poznáte, prípadne ste tam nikdy neboli, odporúčame Vám túto mimoriadnu tému, pretože jej pestrosť si budú môcť vychutnať naozaj (asi) všetci. Potulky mestom Košice v spolupráci s MiC Košice a MČ Košice – Lorinčík vás srdečne pozýva na zaujímavú a jedinečnú prehliadku našej MČ. Viete podľa ktorého svätca sa volá táto mestská časť Košíc? My navštívime jeho 200 rokov starý kostolík. Viete v ktorom dome sa narodil dvojnásobný olympionik v boxe? Kde sa usadil rád bosých karmelitánov a ako žijú dnes? Čo ostalo z majera grófky Zichy? Ako bude vyzerať rezidentská lokalita HÁJE, ktorá snúbi výhody dediny a blízkosť a mesta? Každý platiaci účastník bude počastovaný originálnym svätovavrineckým vínom i perníkom.

Historické údaje o mestskej časti Košice – Lorinčík

Kedysi samostatná obec, dnes mestská časť Košice – Lorinčík sa nachádza na území, ktoré sa podľa dokladov z 13. a 14. storočia nazývalo Gord. História obce je úzko prepletená s dejinami dnes už zaniknutej obce Gord, ktorá tiež ležala na rovnomennom území. Preto v tejto časti uvádzame aj kapitoly ich spoločnej minulosti.

Prvú písomnú zmienku o obci Gord poznáme z roku 1280 a označuje sa ako Nižný Gord. Musel tu teda existovať aj Vyšný Gord, ktorým bol súčasný Lorinčík. O Lorinčíku však máme prvú písomnú zmienku až z neskorších čias.

Pri opise hraníc danej oblasti je zaujímavá zmienka o hrade, ktorý ležal na území dnešného Lorinčíka. Tento hrad musel byť hradom predfeudálnym, pretože o feudálnom hrade z tejto oblasti nemáme žiadne správy. Taktiež listina s opisom územia neuvádza názov hradu, čo je veľmi nezvyklé. Preto je pravdepodobné, že išlo o starý, opustený a nefunkčný hrad, o ktorom historik Varsik uvádza, že musel byť bezpochyby slovanský.

V roku 1377 mal Vyšný Gord, čiže dnešný Lorinčík, šesť port, čiže usadlostí. Ak na jednu usadlosť počítame minimálne päť obyvateľov, v roku 1377 tu žilo aspoň 30 ľudí. Nižný Gord mal vtedy 13 potr, čiže mal aspoň 75 obyvateľov. Dedina Gord však spustla niekedy na prelome 15. a 16. storočia. Ak tu bolo nejaké ďalšie osídlenie, išlo pravdepodobne vždy len o majer. Portalny súpis z roku 1553 už totiž dedinu Gord neuvádza, len Lorinčík. V tom čase dedina patrila zemanom, ale boli tu len dve porty. Týmto dochádzame k údaju, že v polovici 16. storočia tu žilo najmenej 10 ľudí, ale mohlo ich byť podstatne viac. Porta je termín pre bránu, ktorá viedla cestu, s tým, že za bránou sa nachádzala usadlosť, čiže kompletný hospodársky dvor s viacerými domami a účelovými budovami. Bolo teda možné, že jednu portu obývalo vyše 20 ľudí. Žiaľ spočítavali sa porty, nie obyvatelia, takže presný počet sa už nedozvieme.

I keď v 16. storočí bola Lorinčík osídlená dedina, zdá sa, že na prelome 17. a 18. storočia ostala neobývaná. V súpisoch z rokov 1715 a 1720 nie je o nej ani zmienky. Neuvádza ju ani lexikón obcí z roku 1773, zato z roku 1808 je už zapísaná ako dedina. V roku 1850 sa uvádza ako slovenská dedina.

www.lorincik.eu

Updated: 26. marca 2019 — 21:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.