Letná ulica – rekonštrukcia poškodenej komunikácie

Od 20.07.2016 /streda/ sa začne s rekonštrukciou poškodenej komunikácie na Letnej ulici v úseku od Pajorovej ulice po križovatku Letná – Zimná ulica. Z dôvodu realizácie prác budú v tomto úseku nasledovné obmedzenia: 
– komunikácia medzi Pajorovou a Zimnou ulicou bude jednosmerná v smere od Pajorovej po križovatku Letná – Zimná. 
– V križovatke Letná – Zimná bude zákaz odbočenia vľavo a zo strany Letnej ulice od Komenského ulice zákaz priameho smeru na Letnú ulicu smer Amfiteáter. 
– Z ulice B. Nemcovej zákaz odbočenia v pravo na Letnú ulicu smer Amfiteáter. 

Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je 14.08.2016.

http://www.kosice.sk/article.php?id=17815

 

Mimoriadna oprava Letnej ulice spôsobí zmeny v MHD

Z dôvodu opravy cestnej komunikácie a zjednosmernenia Letnej ulice (medzi ulicami Pajorova a Zimná) dôjde od stredy (20.7.2016) od 8:00 hod. k týmto zmenám MHD:

Linky číslo 19 a 22 budú v smere na Amfiteáter premávať po obchádzkovej trase medzi zastávkami Zimná a Amfiteáter cez ulice B. Němcovej a Watsonovu. 

Obchádzková trasa :  Zimná – Technická univerzita (zastávka na ulici B. Nemcovej) – Botanická záhrada ( zastávka na ulici Watsonovej) – Amfiteáter a ďalej pokračujú vo svojich pôvodných trasách.

V opačnom smere ( v smere na Námestie Maratóna Mieru) premávajú bez zmeny trasy, dochádza však k zmene umiestnenia zastávky Technická univerzita, ktorá bude dočasne premiestnená pred križovatku ulíc Letná – Pajorova.

Linka č. 12 v smere k Novej nemocnici  bude premávať po obchádzkovej trase medzi zastávkami Botanická záhrada a Amfiteáter cez ulice Zimná a ČSA.

Obchádzková trasa : Botanická záhrada – Technická univerzita (zastávka na ulici Boženy Nemcovej) – Zimná (zastávka linky 19 a 22) – Amfiteáter.

V smere na Sídlisko Podhradová premáva bez zmeny trasy, dochádza však k zmene umiestnenia zastávky Technická Univerzita, ktorá bude dočasne premiestnená pred križovatku ulíc Letná – Pajorova.

http://www.dpmk.sk/aktuality/2016/mimoriadna-oprava-letnej-ulice-sposobi-zmeny-v-mhd

Updated: 25. marca 2019 — 20:58

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.