Lekárska fakulta – obnova fasády

Stanovisko vedenia UPJŠ v Košiciach k zatepleniu auly LF UPJŠ

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podporuje zámer Lekárskej fakulty UPJŠ zrekonštruovať budovu a aulu Teoretických ústavov LF UPJŠ. Zároveň vedenie univerzity konštatuje, že pôvodný návrh zateplenia auly a výmeny hliníkových konštrukcií zohľadňoval umelecké dielo – plastický reliéf od autora Adolfa Havelku situované na južnej fasáde objektu a jeho ponechanie na pôvodnom mieste. Napriek uvedenému konštatovaniu sa vedenie univerzity rozhodlo zvážiť všetky pripomienky a názory od petičného výboru, verejnosti a akademickej obce. Vzhľadom na to, že UPJŠ nechcela podceniť hlas verejnosti a ctí si jej názory a komunikáciu, vedenie univerzity okamžite reagovalo na jednotlivé podnety a znova overilo postupy súvisiace so zateplením auly a výmeny hliníkových konštrukcií. Uskutočnilo sa stretnutie s projektantom a opäť sme prediskutovali všetky nevyhnutné technické riešenia k tomu, aby sme dospeli k spoločnému cieľu nielen univerzity, našich študentov, ale aj mesta a nášho regiónu. Zaoberali sme sa všetkými požiadavkami Krajského pamiatkového úradu Košice, s ktorým sme komunikovali nad rámec našich povinností. Opätovne zdôrazňujeme, že umelecké dielo Adolfa Havelku bude nedotknuté a odborne zreštaurované. Technická realizácia stavby prebehne tak, aby vyhovovala požiadavkám širokej verejnosti k naplneniu spoločného cieľa prospešného pre celý región. UPJŠ si ctí historické a kultúrne hodnoty, čoho dôkazom je napr. rekonštrukcia požiarom zničenej budovy na Moyzesovej 11, oprava oplotenia univerzitného areálu na Moyzesovej ulici, viaceré budovy UPJŠ nachádzajúce sa v Košiciach, atď. UPJŠ v Košiciach je preto aj v budúcnosti otvorená celospoločenskému dialógu smerujúcemu k naplneniu spoločných cieľov. 

www.upjs.sk/aktuality/stanovisko-rekonstrukcia-lf/

 

Viac ako 300-tisíc eur investovala vlani Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do obnovy exteriéru aj interiéru svojho objektu na Triede SNP 1, okrem bežných nákladov na opravu, údržbu a revízie zariadení. Vďaka tomu na fakulte i jednotlivých jej pracoviskách urobili viaceré stavebné úpravy. Niektoré väčšie investície mohla škola vlani realizovať vďaka získaniu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. 

V stavebných prácach a modernizácii Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach pokračuje aj tento
rok. Naplánovaná je obnova časti fasády 4. sekcie (kovové opláštenie vedľa Auly LF), rekonštrukcia toaliet v blízkosti auly a v suteréne 4. sekcie pri šatniach študentov a oprava nákladného výťahu v 2. sekcii.
Updated: 6. októbra 2019 — 21:15

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.