Krakovské tradície – Kohútie bratsvo a Lajkonik

7.5. – 20.9.2015

Výstava je pokračovaním príbehu o krakovských tradíciách. Tento príbeh sa začal v roku 2012 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach spolu s expozíciami krakovských betlehemov z kolekcie Historického múzea mesta Krakov. Aktuálna výstava ukazuje dva iné prejavy mestského folklóru, ktoré sú nerozlučne spojené s dejinami a architektonickým obrazom Krakova.

Kohútie bratstvo za zrodilo spolu s vybudovaním krakovského opevnenia. Vzniklo ako spolok, ktorý mal za úlohu učiť mešťanov brániť mesto pred prípadnými nájazdmi nepriateľov. V priebehu stáročí si vytvorilo bohatý ceremoniál. Hlavými prvkami bol každoročný turnaj o titul streleckého kráľa a pestrý sprievod bratov v uliciach Krakova. Symbolom Krakovského bratstva sa stal strieborný kohút, ktorým je dekorovaný každý kohútí kráľ ako atribút získanej hodnosti. Je veľdielom zlatníckeho umenia z roku 1565.

Tradícia Lajkonika je spojená s legendou o odrazenom nájazde Tatárov, ktorý sa odohral v roku 1287. Tá hovorí, že Krakov obránili pltníci žijúci neďaleko mesta, v dedinke Zwierzyniec. Pltníci rozbili tatársky oddiel a najšikovnejší z nich sa prezliekol za zabitého chána a na jeho koni sa vybral do Krakova. Pochod Lajkonika, ktorý dnes pripravuje HMMK, je každoročným pripomenutím si tejto udalosti. Bohato zdobený odev Lajkonika pochádza z roku 1904 a spája v sebe tradične poľské a orientálne prvky.

Obe krakovské tradície sú na výstave predstavené ako udalosti patriace do bohatého a živého krakovského folklóru. Súčasťou výstavy sú originály odevov a doplnkov, ktoré používali Kohútí bratia a Lajkonik pri slávnostných obradoch. Samotné ceremónie dokumentuje početný obrazový a fotografický materiál, ktorý je súčasťou výstavy.

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Historická účelová budova
Námestie Maratónu mieru 2

Vstupné na výstavu:

dospelí: 1 €, študenti, dôchodcovia: 0,50 €, deti: 0,50 €

vstupenka s publikáciou pre deti (Klenotnica Krakovských tradícií) 1 €

publikácia Klenotnica krakovských tradícií: 1 €

 

http://www.vsmuzeum.sk/vystavy/krakovske-tradicie-kohutie-bratstvo-a-lajkonik

Updated: 14. apríla 2019 — 21:56

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.