Kostol sv. Anny – Ťahanovce

Neskoroklasicistický kostol, ktorý postavili v roku 1850. Neskôr bol upravovaný. Kostol je jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria, ktorý bol dodatočne predelený a jeho polkruhová časť tvorí dnešnú sakristiu. Na západnom klasicistickom štítovom priečelí je vstavaná veža. Vonkajšia architektúra je upravená klasicisticky, s termovými oknami a prebiehajúcou rímsou. Hlavný dôraz sa kládol na priečelie, členené štyrmi hladkými pilastrami vysokého rádu, medzi ktorými je stena s vodorovnou pásovou rustikou. Pilastre nesú široký architráv zakončený veľkým tympanónom. Vstavaná veža sa uplatňuje nad zadným vyšším štítom a je na voľnom trupe členená nárožnými lizénami a podstrešným gotizujúcim oblúčikovým vlysom. Ihlancová strecha veže je na dolnej časti oblo vydutá.
Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na prebiehajúcu rímsu nástenných pilierov. Oltáre sú neogotické zo začiatku 20. storočia. Kazateľnica je z čias stavby kostola v romanticky chápanom neoklasicizme.

http://www.pamiatkynaslovensku.sk/tahanovce-kostol-sv-anny

Updated: 6. apríla 2019 — 21:57

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.