Košický zlatý poklad

Expozícia, ktorá neoceniteľne reprezentuje mesto i Slovensko predstavuje poklad zlatých mincí, medailí a reťaze, nájdený v roku 1935, známy pod názvom Košický zlatý poklad sa po rozsiahlej rekonštrukcii Účelovej budovy opäť vracia do Košíc. Nová atraktívna interaktívna inštalácia Košického zlatého pokladu zintenzívni návštevníkom zážitok z prehliadky expozície jedného z najvýznamnejších numizmatických nálezov sveta.

Košický zlatý poklad – najväčší, najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku, objavili 24. augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz s dĺžkou 2,14 m. Poklad s hmotnosťou 11,5 kg bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Ukryli ho v spomínanej budove, v ktorej v tom čase pôsobilaSpišská komora, niekedy po roku 1679 /datovanie podľa najmladších mincí Leopolda I./. Poklad sa pravdepodobne snažili ukryť pred Imrichom Thökölym, ktorý v rámci protihabsburgských povstaní obsadil Košice v roku 1682.

Najpočetnejšiu skupinu v poklade tvoria uhorské mince (1187 ks) a mince z nizozemských provincií (1015 ks). Vzácnymi numizmatickými pamiatkami sú tri medaily z kremnickej mincovne. Medzi nimi vyniká jazdecká medaila kráľa Ferdinanda I. z roku 1541, ktorej autorom je kremnický medailér Krištof Fuessel. V zlatom variante je jedinou na svet, teda je celosvetovým unikátom. Táto skutočnosť ako aj bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy.

Hoci mu viackrát hrozil tradičný osud pokladov – nenávratná strata, zachoval sa neporušený.

http://www.vsmuzeum.sk/expozicie,cenniky/kosicky-zlaty-poklad-sk

Updated: 6. apríla 2019 — 21:30

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.