Košický trojkráľový beh 2014

Organizátor: Klub OB ATU Košice
www.tuke.sk/obeh
Termín: 6. január 2014
Miesto:               Košice, centrum
Trať: 5 000m, historické centrum, Mestský park, povrch asfalt a dlažba
Štart: 15.00, Hlavná ulica, súsošie Immaculata
Cieľ: Hlavná ulica, súsošie Immaculata
Kategórie: Muži bez obmedzenia veku
Ženy bez obmedzenia veku
Prihlášky: -pomocou on-line prihlasovacieho systému na www.3kb.sk do 2.1.2014
osobne na prezentáci
Štartovné: 6 € pri platbe prevodom do 2.1.2014
V prípade platby po 31.12.2013 prineste so sebou potvrdenie o platbe.
8 € pri platbe v hotovosti na prezentácii  6.1.2014
Úhrada štartovného
účet: 0109254274/0900
variabilný symbol: použite symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom
špecifický symbol: 018
do poznámky uveďte Vaše meno                                         
V cene štartovného je zahrnuté
-štartovné číslo
-občerstvenie po dobehu
-vrece na osobné veci
-čelenka s logom podujatia, garancia pre prvých 250 prihlásených
Prezentácia: 6.1.2014, 12:30-14:00 hod.
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Šatňa: V mieste prezentácie. V spoločnej miestnosti bude možnosť odloženia si osobných vecí počas pretekov.
V priestore štartu bude možnosť odloženia si vrchného rozcvičovacieho oblečenia do pripraveného stanu.
Vzdialenosť
šatňa – štart, cieľ:
330 m
Vyhlásenie výsledkov: 16:15 v priestore cieľa
Ceny: Prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí získajú vecné ceny a  diplomy , víťazi štartovné zdarma v nasledujúcom ročníku 
Tombola: Spolu s vyhlásením výsledkov sa uskutoční žrebovanie tomboly, do ktorého budú zaradení všetci pretekári, ktorí nastúpia na štart.
Časový limit: 75 min
Výsledky: Meranie časov  a spracovanie výsledkov bude vykonané špičkovou technológiou prostredníctvom čipov zabudovaných v štartovných číslach  a zabezpečené profesionálnou firmou. Každý pretekár, ktorý uvedie do prihlášky číslo mobilného telefónu obdrží ihneď po dobehu sms s dosiahnutým časom a umiestnením.
Konečné výsledky budú zverejnené na www.3kb.sk
Poistenie: Všetci účastníci podujatia štartujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník je zároveň povinný mať vlastné zdravotné poistenie.
Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Organizátor doporučuje pretekárom zvýšenú opatrnosť a využitie reflexných prvkov či doplnkov oblečenia.
Zdravotná služba : V priestoroch cieľa.
Informácie: www.3kb.sk  alebo akademik.ob@tuke.sk alebo +421 915 872 938
Updated: 12. apríla 2019 — 17:50

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.