Košice Okresný úrad, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného úradu v Košiciach na Komenského ul. V rámci zákazky sa budú realizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektu a to zateplením obvodových stien a strechy, výmenou otvorových konštrukcií, rekonštrukciou zdroja tepla, inštaláciou termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy budovy a výmenou svetelných zdrojov a svietidiel. 

Dĺžka trvania prác: do 10 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
Cena za dielo: 1 279 988,10 Eur vrátane DPH

ZMLUVA O DIELO

Updated: 30. marca 2019 — 21:33

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.