Košice – miniskanzen

Na nádvorí Východoslovenského múzea stojí drevený kostolík, ktorý sem priniesli v roku 1927 z Kožuchoviec okresu Svidník.
Trojpriestorový kostolík haličsko-karpatského typu pochádza z roku 1741.
Dispozične pozostáva z 3 priestorov: svátyne, lode, a „babinca“ – priestoru pre ženy pod zvonicou.
Pôdorysná dispozícia je zvýraznená aj v hmote objektu.
Nad svätyňou a nad loďou sa dvíhajú niekoľkokrát lomené kupoly a nad babincom veža s barokovými krížmi.
Trámová konštrukcia je postavená na kamennej podmurovke a pokrytá doštením s lištami, v hornej časti šindľom.
Šindľom sú pokryté aj striešky kopúl a cibuľky.
Ikonostas je kombinovaný a pozostáva z časti maľovanej na východnej stene lode (Deesis, Ukrižovanie) a z ikon maľovaných na doske : Kristus učiteľ, Matka Božia, sv. Mikuláš s klejmou a Pokrov, ktoré sú sekundárne umiestnené po stranách ozdobne vyrezávaných cárskych dverí.
Zvláštnu pozornosť si zasluhuje bohatá ľudová maľba z roku 1785, ktorou je vyzdobená celá svätyňa a loď kostolíka, zo zariadenia interiéru kantorská lavica, svietniky a drevený luster, ktoré sú pôvodné.
Ostatné doplnky pochádzajú zo zbierok múzea.
Na nádvorí múzea je aj drevená zvonica a turecká brána.

Updated: 6. apríla 2019 — 22:02

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.