Kongresové centrum

Tridsať rokov rozostavané Kongresové centrum bude zbúrané

Tlačová správa
Budova bývalého Kongresového centra, najväčšieho košického strašidla, sa v týchto dňoch stáva minulosťou. Nedokončená a schátraná budova, ktorá nás všetkých iritovala pri príchode do centra mesta, bude zbúraná. Nielenže nikdy nesplnila žiaden z plánovaných účelov, ale navyše takmer 30 rokov hyzdila centrum mesta. Aj napriek tomu, že je v rukách súkromného vlastníka, manažmentu mesta sa podarilo intenzívnymi rokovaniami nájsť spôsob ako budovu na náklady investora zbúrať.
Objekt, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie ešte v roku 1983 patril pôvodne mestu, no stavba sa kvôli nedostatku financií a zmene režimu nedokončila. Mesto stavbu v roku 1996 predalo VSŽ, tie ju predali v roku 2001. Časom ju kúpila talianska firma, ktorá plánovala postaviť polyfunkčný objekt „Verona“ s obchodmi, reštauráciami, športoviskami, administratívnymi priestormi a apartmánmi. Nestalo sa tak a budova bola opäť predaná. Tentoraz ju kúpil rakúsky investor Falkensteiner Hotel Besitz s.r.o., ktorý tu plánoval postaviť štvorhviezdičkový hotel. Aj tento plán je kvôli nedostatku financií pozastavený. Keďže nedokončený objekt chátral, bolo už v roku 2008 vydané povolenie na zbúranie stavby.
Aj napriek tomu, že zub času sa na budove prejavil už pred rokmi a každému skúsenému stavebníkovi bolo jasné, že budova bude musieť byť v každom prípade zbúraná, žiadnemu z predchádzajúcich vedení mesta sa nepodarilo nájsť riešenie likvidácie tohto nefunkčného objektu. Pre súčasného primátora Richarda Rašiho bolo jej odstránenie jednou z priorít: „Od začiatku bolo jasné, že sme si dali mimoriadne ťažkú úlohu. Objekt aj pozemok sú v rukách súkromného vlastníka a mesto malo limitovanú zákonnú možnosť ovplyvniť súčasný stav tak, aby bol tento objekt odstránený do začiatku roku 2013. Napriek tomu sme od roku 2011 začali intenzívne komunikovať s vlastníkom, spoločnosťou Falkensteiner. Rokovania boli náročné, ale v tejto chvíli už môžem povedať, že úspešné. Je to úspech všetkých Košičanov, nášho mesta, ktorého genius loci pochopil aj investor, ktorý má záujem v Košiciach v budúcnosti fungovať. Najväčšie košické strašidlo postupne začne miznúť z centra mesta a krajšie Košice dôstojne privítajú Európu v roku 2013.
Niekoľkomesačné rokovania mesta s vlastníkom vyústili do dohody o odstránení stavby na náklady investora. Búracie povolenie zakazuje v tomto prípade použitie trhavín. Vzhľadom na to, že budova sa nachádza priamo v centre mesta, bude likvidácia stavby prebiehať formou demontáže. Už v tejto chvíli prebieha vyčistenie priestoru od odpadu po asociáloch, ktorí sa v ňom zdržiavali a príprava na samotnú likvidáciu budovy. Skelet budovy budú postupne strihať a drviť mechanizmy, čo môže trvať asi 2 mesiace. Počas celého obdobia je potrebné v tejto časti mesta počítať so zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov, hlukom a zvýšenou prašnosťou. Následne bude všetok nebezpečný odpad odvezený a po skončení tam ostane podrvená suť, do výšky maximálne 2 metrov, ktorú investor plánuje v budúcnosti použiť pri realizácii investície.
Osud tohto priestoru je po zbúraní v rukách vlastníka, rokovania mesta s ním však neskončili. „Mojou predstavou je zazelenenie pozemku v blízkosti veľmi hustej zástavby. Riešenie však záleží opäť aj od ústretovosti investora, v každom prípade s ním budeme ďalej komunikovať a hľadať alternatívu najvýhodnejšiu pre všetkých Košičanov,“ zdôraznil primátor Richard Raši.

Falkensteiner City Hotel

Kongresová hala sa premení na talianske centrum (05/2002)

Košice – Z talianskej Verony, ktorá je partnerským mestom Košíc, sa cez víkend vrátil primátor Zdenko Trebuľa. „Stretol som sa s tamojšími podnikateľmi, s ktorými už spolupracujeme vo firme Kosit. Hovorili sme o investíciách do modernizácie spaľovne, ku ktorej sa zaviazali vo verejnej súťaži,“ informoval nás primátor Zdenko Trebuľa. „Zaujímavé bolo aj stretnutie s právnym zástupcom spoločností, ktoré kapitálovo stoja za firmou, súčasným majiteľom kongresovej haly na Námestí osloboditeľov. Budovu kúpili od VSŽ a podľa ich predstáv by sa mala premeniť na talianske obchodné centrum. Požiadal som ich, či by v týchto priestoroch nemohlo byť prevádzkované aj kino, prípadne sála na kultúrne podujatia. Projektovú dokumentáciu už majú hotovú, predpokladám, že v krátkom čase nám ju predložia a čoskoro sa pustia do rekonštrukcie.“

Osobné kontakty samospráv považuje Z. Trebuľa za mimoriadne dôležité, keďže informácie z prvej ruky o možnostiach investovania niekedy rozhodnú o veľmi prospešnej spolupráci.

http://korzar.sme.sk/c/4658517/kongresova-hala-sa-premeni-na-talianske-centrum.html

Namiesto polozborenej haly by mal vyrásť CITY HOTEL KOŠICE

Objekt ´kongresová hala´ nie je vo vlastníctve mesta Košice,“ povedala nám Lucia Mihoková, hovorkyňa magistrátu. „Súčasným majiteľom stavby a zároveň investorom je spoločnosť Falkensteiner Hotel Košice Besitz, s.r.o., Bratislava, ktorý chce stavbu prestavať na hotel s názvom ´CITY HOTEL Košice´. Investora zastupuje spoločnosť KOPA, s.r.o., Košice. V súčasnosti má investor právoplatné povolenie na odstránenie stavby zo dňa 30. októbra 2008. Okrem toho má vydané aj právoplatné územné rozhodnutie na stavbu hotela zo dňa 7. júla 2008 a vydané povolenie na preložky kolidujúcich inžinierskych sietí. Dňa 24. februára 2009 investor požiadal stavebný úrad o povolenie stavby, pričom stavebné konanie bolo z dôvodu chýbajúcich náležitostí 29. júna 2009 prerušené. Investor podľa informácie zo stavebného úradu (pracovisko Juh) postupne niektoré doklady dopĺňa, ale stavebné konanie ostáva prerušené – investor opakovane žiadal o predĺženie prerušenia konania.“

http://korzar.sme.sk/c/5097700/namiesto-polozborenej-haly-by-mal-vyrast-city-hotel-kosice.html

Updated: 3. apríla 2019 — 22:08

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.