Komplexná rekonštrukcia koľaje v úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú dňa 26. septembra až 5. októbra 2018 nepretržité výlukové práce v úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná komplexná rekonštrukcia koľaje z dôvodu, ktorej bude uzavretá miestna komunikácia na železničnom priecestí v km 102,738 (pri obci Ťahanovce), s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0123. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Cestná uzávierka priecestí potrvá nepretržite od 26. septembra od 8.00 hod. do 5. októbra do 20.00 hod. Obchádzka povedie po mestských komunikáciách označených platným dopravným značením.

www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2018/september/vyluka-useku-kosice-kostolany-nad-hornadom-2

Priecestie Rampová už prejazdné

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú dňa 21. až 30. septembra 2018 nepretržité výlukové práce v úseku Košice – Kostoľany nad Hornádom.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná komplexná rekonštrukcia koľaje v rámci, ktorej bude uzavretá miestna komunikácia na železničnom priecestí v km 100,073, s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1440 na Rampovej ulici v Košiciach. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Cestná uzávierka priecestí potrvá nepretržite od 21. od 8.00 hod. do 30. septembra do 20.00 hod. Obchádzka povedie po mestských komunikáciách označených platným dopravným značením.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2018/september/vyluka-useku-kosice-kostolany-nad-hornadom.html

Updated: 23. marca 2019 — 22:01

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.